Previaklubbens webbårsmöte 2017

Även i år kommer Previaklubbens årsmöte vara helt webbaserat. Du kan ta del av Previaklubbens verksamhetsplan 2017, års- och ekonomirapport. Previaklubbens val till styrelsen kommer att pågå mellan kl. 12.00 den 19 oktober och kl. 12.00 den 26 oktober.