Nominera till uppdrag styrelsen i Previaklubben

Under 2021 kommer Previaklubben att genomföra ett årsmöte där val av styrelse kommer att ske. Du som är medlem och har din anställning inom Previa AB har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdragen.

Inför det planerade valet 2020 fick vi inte in några nominerade kandidater, årsmötet har därför skjutits upp och kommer att genomföras under 2021. Vi behöver då välja en ny styrelse och för att så många som möjligt ska kunna delta och påverka kommer valet ske helt digitalt.

Att tänka på

  • Endast medlemmar kan nomineras till uppdragen.
  • Endast medlemmar kan nominera.
  • Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
  • Den nominerade ska ha sin anställning inom Previa AB.
  • Mandatperioden för uppdraget är tom 2022-10-31.

Önskar du nominera samma person till flera uppdrag så behöver du fylla i ett formulär för varje uppdrag.

Ta gärna del av verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen 2020-2022.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta klubbordförande Karin Forsberg Selin på e-post karin.forsbergselin@vardforbundet.se.

Välkommen med din nominering och tack för ditt engagemang!

Vårdförbundets Previaklubb

 

Nominera till Previaklubbens styrelse

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Den nominerade är medlem, tillfrågad och införstådd med vad uppdraget innebär

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkänner hantering Personuppgifter