Nominera till Kriminalvårdsklubbens styrelse

”Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka.” ur Vårdförbundets stadga.

Hösten 2018 är det fyllnadsval till Kriminalvårdsklubbens styrelse och du som är medlem har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdraget.

Att tänka på

  • Endast medlemmar kan nomineras till uppdraget.
  • Endast medlemmar kan nominera.
  • Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
  • Den nominerade behöver ha sin anställning inom Kriminalvården.
  • Mandatperioden för uppdraget är 2 år.
  • Vill du nominera flera personer behöver du fylla i ett formulär per person.

Du kan nominera fram till den 9 september.

Har du frågor är du välkommen att kontakta ordförande Lena Larsson på e-post: lena.larsson@kriminalvarden.se

Ytterligare information och inkommande nomineringar kommer att läggas ut på webben framöver.

För att kunna nominera och delta vid årsmötet behöver du ett webbkonto. Om du inte redan har det kan du ordna det här.

Välkommen med din nominering och tack för ditt engagemang!