Kriminalvårdklubbens webbårsmöte 2018

I höst är det dags för Kriminalvårdsklubbens webbaserade årsmöte. Fyllnadsval ska genomföras till 2 poster som styrelseledamot. Du kan nominera till dessa poster fram till 31 augusti.