Riksklubbar och värdavdelningar

Du som arbetar i ett privat företag eller en organisation med rikstäckande verksamhet tillhör en värdavdelning och i vissa fall en riksklubb.

Värdavdelningen är speciellt insatt i de frågor som rör den organisation du arbetar i. Den kan besvara frågor som rör hela den riksomfattande verksamheten inom din organisation.

Har du frågor som endast rör dig och din anställning, eller endast din egen arbetsplats, är det bäst att du vänder dig till din lokalavdelning för stöd och service.

Dags att nominera till styrelsen för Previaklubben

Även i år kommer Previaklubbens årsmöte vara helt webbaserat. Previaklubbens fyllnadsval till styrelsen kommer att pågå 24-31 oktober. Nu har du möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdraget.

Läs mer och nominera

Dags att nominera till styrelsen för SOS Alarm

Hösten 2018 är det nyval av ordförande och vice ordförande samt fyllnadsval av ledamöter till SOS Alarms styrelse. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdragen.

Läs mer och nominera

Dags att nominera till styrelsen för Kriminalvårdsklubben

Hösten 2018 är det fyllnadsval till Kriminalvårdsklubbens styrelse och valet kommer att ske via webben. Du som är medlem kan nu nominera dig själv eller någon annan till uppdraget som styrelseledamot.

Läs mer och nominera

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till din riksklubb eller värdavdelning.