Riksklubbar och värdavdelningar

Du som arbetar i ett privat företag eller en organisation med rikstäckande verksamhet tillhör en värdavdelning och i vissa fall en riksklubb.

Värdavdelningen är speciellt insatt i de frågor som rör den organisation du arbetar i. Den kan besvara frågor som rör hela den riksomfattande verksamheten inom din organisation.

Har du frågor som endast rör dig och din anställning, eller endast din egen arbetsplats, är det bäst att du vänder dig till din lokalavdelning för stöd och service.

Vilka valdes till styrelsen för Vårdförbundsklubben Praktikertjänst?

Vårdförbundsklubben Praktikertjänst har precis genomfört sitt extra webbårsmöte med fyllnadsval till styrelsen. Två nya styrelseledamöter valdes. Stort grattis! Läs mer

Nominera till Previaklubbens styrelse!

Information till dig som är medlem i Vårdförbundets Previaklubb

Då vi inte fått in tillräckligt många nomineringar för att genomföra ordinarie val till Previaklubbens styrelse så kommer årsmötet att skjutas fram till hösten. Om du eller en kollega är intresserad av att bidra i klubbens arbete så är möjligheten att nominera fortfarande öppen.

Om du har frågor om klubbens verksamhet eller vad det innebär att vara förtroendevald i Previaklubben kan du kontakta klubbordförande Karin Forsberg Sehlin på e-post karin.forsbergselin@vardforbundet.se.
Vårdförbundets Previaklubb

Nominera inför Capioklubbens årsmöte 2020!

Den 23 april ska det genomföras ett årsmöte med val till styrelse genom webbröstning. Du som har anställning inom Capio har nu möjlighet att nominera. 
Läs mer.

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till din riksklubb eller värdavdelning.