Riksklubbar och värdavdelningar

Du som arbetar i ett privat företag eller en organisation med rikstäckande verksamhet tillhör en värdavdelning och i vissa fall en riksklubb.

Värdavdelningen är speciellt insatt i de frågor som rör den organisation du arbetar i. Den kan besvara frågor som rör hela den riksomfattande verksamheten inom din organisation.

Har du frågor som endast rör dig och din anställning, eller endast din egen arbetsplats, är det bäst att du vänder dig till din lokalavdelning för stöd och service.

Välkommen på Previaklubbens webbårsmöte

Årets viktigaste möte är årsmötet och för att så många som möjligt ska kunna delta och påverka kommer årsmötet vara helt digitalt.
Här kan du hitta information om Previaklubbens årsrapport, verksamhetsplan och de nominerade till styrelsen.

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till din riksklubb eller värdavdelning.