Lokal valberedning

En lokal valberedare har som uppdrag att förbereda valen av lokal avdelningsstyrelse vid avdelningens årsmöte. Genom valberedningen kan du nominera dina kandidater till avdelningsstyrelsen.

Den lokala valberedningen väljs av avdelningens årsmöte och består av fyra till tio ledamöter. Mandatperioden varierar mellan avdelningarna, men kommer att vara fyra år från och med oktober 2017.

Hur nominerar jag till avdelningsstyrelsen?

Du kan lämna nomineringar på kandidater för de poster som ska väljas vid årsmötet för din lokala valberedning. Inför årsmötet 2017 ska valberedningen ha fått din nominering senast den 15 september 2017. Nomineringarna läggs ut löpande på avdelningens webbplats, gärna tillsammans med en presentation av den nominerade.

Val av valberedning

Val till avdelningsvalberedning hanteras av avdelningsstyrelsen på lämpligt och opartiskt sätt. För att undvika alla misstankar om jäv eller partiskhet sker ingen beredning av inkomna nomineringar till avdelningsvalberedning, utan samtliga nomineringar redovisas på webben och i årsmöteshandlingar.

Nomineringar till avdelningsvalberedningen kan du lämna till din lokala avdelningsstyrelse.

Om valberedningens arbete

I stadgan kan du läsa om uppdragsbeskrivningen för de lokala valberedningarna. Demokratihandboken innehåller också pratisk information om valberedningens uppdrag.

Mer stöd

På sidor med stöd för lokal valberedning kan du som är vald hitta mer information och stöd i ditt uppdrag. 

Kontakt

Har du frågor om valberedningsarbetet kontakta Emma Hed, telefonnummer 0498-29 16 32, e-post emma.hed@vardforbundet.se.

Varje lokalavdelning har en egen kontaktperson i förbundsvalberedningen. Här hittar du deras kontaktuppgifter.

Kontakta din lokala avdelningsvalberedning.