Lokal valberedning

En lokal valberedare har som uppdrag att förbereda valen av lokal avdelningsstyrelse vid avdelningens årsmöte. Genom valberedningen kan du nominera dina kandidater till avdelningsstyrelsen.

Lokal valberedning

Den lokala valberedningen har i uppdrag att förbereda valen till lokal styrelse och kongressombud vid avdelningens årsmöte. Valberedningen tar emot dina nomineringar av kandidater till posterna.

Den väljs av avdelningens årsmöte och består av fyra till tio ledamöter. Mandatperioden varierar mellan avdelningarna, men kommer från och med oktober 2017 att vara fyra år för alla.

Hur nominerar jag till uppdrag i avdelningsstyrelsen?

Inför avdelningens årsmöte tar valberedningen emot nomineringar på kandidater till de poster som ska väljas vid årsmötet. Styrelsens och kongressombudens mandatperiod är fyra år, men fyllnadsval och nyval kan ske under innevarande mandatperiod.

Lokala årsmöten hålls varje höst. De år då det ska hållas val ska din nominering vara valberedningen tillhanda senast den 15 september samma år.

Nomineringar till uppdraget som lokal valberedare lämnas till avdelningsstyrelsen.
Kontakta din lokala valberedning.

Valberedningens arbete

Den lokala valberedningens arbete bygger på den uppdragsbeskrivning som förbundsstyrelsen har fastställt:
Demokratihandboken Valberedningen och avdelningsvalberedningar

Valberedningen genomför sitt uppdrag genom att följa den lokala avdelningens verksamhet och besöka avdelningsstyrelsen.

Du kan läsa mer om styrelsearbete, lokala årsmöten och valberedningens uppdrag i Vårdförbundets stadga.