Stockholms stad blir egen avdelning - var med och bidra!

  • Martin Junker och Anneli Johansson, förtroendevalda Stockholms stad

Vi startar vårt historiska, första årsmöte den den 23 november. Mötet genomförs digitalt och alla medlemmar som arbetar inom Stockholms stad är välkomna att delta och bidra!

Ett digitalt årsmöte

Årsmötet genomförs digitalt - så alla kan vara med - i ett verktyg som heter VoteIT. Du deltar när det passar dig och där du är, via din dator, mobil eller surfplatta. 

På dagordningen finns endast en punkt, val av styrelse.  

  • Mötet startar den 23 november klockan 9.00
  • Mötet avslutas den 2 december klockan 12.00

SKAPA DITT KONTO OCH LOGGA IN I MÖTET HÄR!

Nominera till uppdrag i styrelsen

Fram till och med den 22 november kan du nominera dig själv, eller någon kollega, till uppdrag i styrelsen. Viktiga och utvecklande uppdrag, som vi formar tillsammans och där du får chansen att göra stor skillnad för dig och dina kollegor på arbetsplatsen!

LÄS MER OCH NOMINERA!

Observera att det inte kommer gå att nominera under mötets gång!

Förberedelser inför mötet

Skapa ditt konto i VoteIT - Innan du kan logga in behöver du skapa ett konto.  När du skapar kontot föreslår systemet ett användar-ID. För tydlighet och transparens bör du använda ditt för- och efternamn som användarnamn. När du skapat ditt konto rekommenderar vi att prova logga in en gång, för att vara säker på att det fungerar. 

Använd rätt webbläsare - Vi rekommenderar Chrome, Edge eller Firefox när du deltar i årsmötet. Det fungerar inte att använda Internet Explorer. 
 
Bekanta dig med VoteIT - För att du ska känna dig bekväm när årsmötet startar, finns en introduktion till VoteIT med bilder och beskrivningar som du kan kika på redan nu! 

Support 

För frågor om avdelning Stockholms stad, kontakta:

Anneli Johansson - anneli.johansson@edu.stockholm.se eller 076-123 37 86

Martin Junker - martin.junker@stockholm.se eller 076-1206019

För frågor om VoteIT,  kontakta: 

Laila Johansson - laila.johansson@vardforbundet.se eller 0470-76 24 35 

 
Som medlem i Vårdförbundet är du med och påverkar - tillsammans gör vi skillnad.
 
Varmt välkommen!

Nya avdelning Stockholms stad

Det är viktigt att vi har rätt information om dig i medlemssystemet