Hoppas att ni har det bra i majsolen! Här kommer aktuell information till dig som är medlem och har en anställning i Capio. 

Status för årets lönerevision

S:t Göran är mitt uppe i lönerevision. Lönebeskedssamtalen har startat. Förhoppningen är att allt blir klart i början av juni och nya lönen kommer med junilönen.

Alla andra affärsområden i Capio går på kollektivavtal E. Det avtalet är uppsagt och förlängt till 31 maj. Löneutbetalning kan inte ske så länge det inte finns något aktuellt avtal.

Här ser du nyhetsuppdateringen som gjordes i och med att det centrala avtalet sades upp i höstas.

 

Regler om dygnsvila

För St Görans sjukhus, som går på kollektivavtal HÖK/ AB ska de nya dygnsviloreglerna implementeras från och med 1 oktober. Det är mycket positivt att arbetstidslagen, som gäller för alla andra i samhället, äntligen ska gälla för våra yrkesgrupper också! Vi har också rätt till vila och återhämtning!

För övriga i Capio inväntar vi de centrala förhandlingarna om vad som ska gälla i privat sektor.

Nya medlemmar i avdelning Capio!

Vi hälsar nya medlemmar geriatriken Handen och Dalen välkomna till Vårdförbundets avdelning Capio! Från och med 1 maj är det Capio som driver den verksamheten.

Vårdförbundets 8 måsten för ett hållbart yrkesliv

Under hela året men särskilt inför sommaren behöver vi ha med oss Vårdförbundets politik, som utformats som åtta måsten. Vi behöver tänka solidariskt, som ett kollektiv.

Någon kanske tycker sig kunna arbeta en hel dag utan rast men all forskning visar på att vår förmåga att arbeta bra och tänka klokt avtar om vi inte får vila och återhämtning. Vi ska värna om raster, semester och ledig tid för att kunna göra ett bra och patientsäkert arbete när vi är i tjänst. Som Tina, styrelseledamot så klokt uttryckt det:

”I säkerhetsinstruktionerna på flygplanet står det att vi ska sätta på oss vår egen syrgasmask först, så borde vi i vården också tänka för att kunna hjälpa de andra”

Här kan du läsa mer om Vårdförbundets 8 måsten

I höst är det kanske några som vill studera?

Om du skriver ett avtal med din arbetsgivare om att få studera på arbetstid, ta gärna kontakt med Vårdförbundet innan du skriver på för att få veta om kraven är rimliga eller inte. Kom också ihåg att kollektivavtalet för region- och kommunanställda inte tillåter att den som studerar blir återbetalningsskyldig om avslutar studier i förväg eller byter tjänst efter avslutade studier.

Huvudskyddsombud

Styrelsen i Capio har utsett flera huvudskyddsombud. En ny roll för oss alla som vi får växta in i. Vi som är huvudskyddsombud är:

  • Linda Linné och Ulrika Johansson: Capio närsjukvård
  • Tina Edengrim: St Görans sjukhus (även Lilia Vargas är huvudskyddsombud för St Görans sjukhus men för närvarande föräldraledig)
  • Sofia Seger: Capio ortopedi
  • Maureen Leyton: Capio psykiatri

Vi behöver fler förtroendevalda!

I den bästa av världar finns minst en förtroendevald på varje arbetsplats! Det är det bästa sättet att nå ut med information till våra medlemmar och för oss i styrelsen att få input från er ute i verksamheterna. Välj förtroendevalda om ni inte har det på arbetsplatsen!

Affärsområde Äldre och mobil vård behöver verkligen fylla på med förtroendevalda för att få fungerande samverkan på alla nivåer! Just nu finns alldeles för få och därmed inte något huvudskyddsombud för de verksamheterna.

Årsmöte 2023

I höst kommer vi att ha årsmöte onsdagen 4 oktober. Det kommer att gå att rösta digitalt men för den som vill kommer det att finnas möjlighet att träffas i Stockholm för ett gemensamt årsmöte och gemensam middag. Anmälan och information kommer, håll koll på din mail!

Vi vill bli fler!

Till styrelsen har vi fyllnadsval att göra och gärna ersättare också. Valberedningen behöver också fyllas på.

Nominera dig själv eller någon du anser passar för uppdraget! Vi meddelar när formuläret för nominering öppnar.

Värva en ny medlem

Vi vill också bli fler medlemmar i Vårdförbundet. Ju fler vi är, desto starkare röst! Utnyttja kampanjerbjudandet som pågår:

Till värva en ny medlem

Dina uppgifter hos Vårdförbundet

Det är viktigt att du alltid ser till att dina uppgifter i förbundets register är aktuella. Om du inte meddelat var du arbetar eller vad du har för e-postadress når vi dig inte. Fråga gärna dina kollegor om de har fått det här nyhetsbrevet. Kanske någon som borde ha fått det men som vi inte har aktuella uppgifter till.