Avtalsrörelsen 2024, utbildning och lönerevisionen 2023. Läs vidare för att hålla dig informerad om detta och mycket mer.

Avtalsrörelsen är i full gång för Vårdförbundets medlemmar som arbetar inom regioner och kommuner, samt för dem som tillhör arbetsgivarorganisationen Sobona, vilket inkluderar St. Görans sjukhus. Undantag utgörs av röntgenkliniken och den relativt nyligen öppnade ASIH-enheten.

Dessa, liksom de flesta andra verksamheter inom Capio, omfattas av kollektivavtalsområde E. Detta avtal utformades genom ett gemensamt arbete under våren 2023 och är nu i kraft. 

Till kollektivavtalsområde E

Vi träffas 17-18 i april

Alla förtroendevalda inom Capio kommer inom kort att få en inbjudan till digitala och/eller fysiska dagar den 17-18 april. 

Digitala möten

Under våren kommer avdelningsstyrelsen att testa att kalla alla förtroendevalda inom affärsområde närsjukvård och affärsområde Äldre och mobil vård till regelbundna möten på Teams. En kallelse till dessa möten har skickats till din e-postadress. Förtroendevalda och skyddsombud på St. Görans sjukhus är även inbjudna till regelbundna fysiska träffar.

Lönerevision 2023

Efter lönerevisionen år 2023 har vi ännu inte mottagit alla löneuppgifter från arbetsgivaren, särskilt inom affärsområde Äldre och mobil vård där det dröjer.

För andra affärsområden har vi fått mer eller mindre tydlig lönestatistik. Tveka inte att kontakta oss i avdelningsstyrelsen, om du har frågor angående lönenivån på din enhet. Vi svarar så snart vi har tillgång till siffror!

Medlemsuppgifter

För att Vårdförbundet ska kunna nå ut till sina medlemmar med aktuell information är det av yttersta vikt att du, som lokalt förtroendevald, påminner dina kollegor om att uppdatera sina medlemsuppgifter så att mailadress och arbetsplats är korrekta. Det skickas regelbundet e-post till dig som förtroendevald, men även till alla medlemmar genom nyhetsbrev.