Vårdförbundets logotyp finns i ett par olika varianter och det finns ett par saker du behöver tänka på när du ska använda den.

Här hittar du information om:

Logotyp

Logotyp med tillägg

Logotyp - Chef och Student

Logotyp - Frizon

Logotyp - Storlekar och varianter

Avatar

Logotyp

Det här är vår logotyp i den primära versionen. I alla sammanhang där det är möjligt ska våra logotyp se ut som till vänster nedan: med vit text på blå platta.

Vårdförbundets primära logotyper.

Som alternativ till vår logotyp på blå platta finns en logotyp i blått på vit platta, till höger i bilden ovan.

För tydlighetens och identifikationens skull ska vi helst använda logotypen i färg.

För att vår logotyp ska bli igenkänd och ihågkommen är det viktigt att den presenteras på ett enhetligt och genomtänkt sätt oavsett när, hur eller var den visas.

Finns det inte möjlighet att använda färg kan logotypen i undantagsfall vara svartvit.

Logotypen får placeras på bild, men det kräver grafisk kompetens av utföraren. Kontakta sektionen för Kommunikation och rekryteringsstöd  vid frågor.

 

Till toppen av sidan

Logotyp med budskapsmodul

Till logotypen kan vi lägga en så kallad budskapsmodul som är en röd platta med texten ”Vi är vården”. Modulen är en sorts storytelling i mikroformat, och används när vi vill betona Vårdförbundets betydelse och vikt.

Budskapsmodulen är alltid vår röda profilfärg och logotypen är alltid vit mot blå platta. 

Logotyp med budskapsmodul.

 

Till toppen av sidan

Logotyp Chef och Student

För att lyfta Vårdförbundets erbjudande mot chefer och studenter kompletteras logotypen med en budskapsmodul i profilfärgen turkos för Chef och profilfärgen lila för student. 

Logotypen består av en tilläggsplatta till Vårdförbundets logotyp. Turkos för Chef och lila för Student.

Logotyp Chef och Student.

 

Till toppen av sidan

Logotyp - frizon

En frizon är en slags säkerhetszon som finns för att skydda logotypen.

Det är viktigt att logotypen får ett eget utrymme. Den ska placeras på en ren yta fri från andra angränsande element så som till exempel text och bilder. Detta för att logotypen alltid ska ha en framträdande och tydlig plats och inte riskera att försvinna i en rörig bakgrund.

I grafiska sammanhang kallas den rena ytan runt en logotyp för frizon.

Nedan ser du hur frizonen kring vår logotyp beräknas. Detta är den minimifrizon som gäller. Givetvis kan utrymmet kring logotypen göras större, men inte mindre än så här.

Logotyp med frizon.

 

Till toppen av sidan

Logotyp - Storlekar och varianter

Nedan är exempel på användning av logotyp för användning på A4- och A5-format, samt minimistorlekar.

Vår logotyp får inte återges hur liten som helst, eftersom texten då inte bli läsbar.

Det finns tillfällen då vår logotyp måste specialanpassas, till exempel vid tryck på en penna. (Se nr. 4 och 5 nedan).

Logotyp utan "Vårdförbundet"

När logotypen ska återges mindre än minimistorlek faller texten ”Vårdförbundet” bort och vår logotyp återges med enbart symbol. (Se nr. 6 nedan). I dessa sammanhang är det viktigt att vi alltid kommunicerar vårt namn.

Minimimått för logotyp

Minsta måttet för att återge logotypen i print är 15x15 mm.

Minsta måttet för att återge logotypen i digital media är 50 pixlar.

 

Till toppen av sidan

Avatar

I sociala medier finns uppsatta regler för hur logotyper får ta plats, hur de placeras och på vilken yta.

Vårdförbundets avatar utgörs alltid av vår logotyp, oavsett om avataren ska vara rund eller kvadratisk. I kontonamnet skriver vi alltid Vårdförbundet, följt av eventuellt tillägg som till exempel avdelningsnamn. Till exempel: ”Vårdförbundet avdelning Skåne”.

Som avatar för Chef och Student används vår logotyp placerad på turkost respektive lila. I kontonamnet skriver vi ”Vårdförbundet Chef” respektive ”Vårdförbundet student”. Observera att detta enbart gäller avatarer.

Om du behöver tillgång till avatarerna så kontakta sektionen för för Kommunikation och rekryteringsstöd

Logotyp som avatar, för sociala medier.

Exempel på hur det ser ut när logotypen blir rund.

 

Till toppen av sidan