Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Utvecklat samarbete med SKR/Sobona utifrån HÖK 19

Vårdförbundets förbundsstyrelse har fattat beslut om att fortsätta samarbetet med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona utifrån HÖK 19.

Efter noggrann analys och utvärdering av det centrala kollektivavtalet HÖK 19 ser vi ett tydligt trendbrott på ett övergripande och nationellt plan. Vi ser att prioritering av särskilt yrkesskickliga har skett och att lönespridningen har ökat. Många kommuner och regioner har levt upp till punkterna i avtalet, men det gäller inte alla.

Med nya och tydligare skrivningar i avtalet skapar vi nu förutsättningar att sätta hårdare press på de arbetsgivare som hittills inte levererat på avtalet.  

Läs mer på vår webbplats
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -