Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Privata ambulansavtalet uppsagt

Viktig information till dig som är sjuksköterska i ambulansföretag (medlem inom kollektivavtal Bransch H).

Vårdförbundet har sagt upp kollektivavtalet Bransch H (sjuksköterskor anställda i ambulansföretag), som förbundet har med Vårdföretagarna. Förhandlingar pågår om bland annat bättre villkor kring vila och återhämtning vid nattarbete.

Avtalet löper ut den 30 juni, om inte parterna tecknat nytt kollektivavtal eller väljer att förlänga det nuvarande avtalet.
Vårdförbundet yrkar bland annat på bättre arbetstidsvillkor:

  • Tid för vila och återhämtning vid nattarbete
  • Översyn av regelverket kring jour och beredskap

Vårdförbundet ser också att det i branschen finns behov av fler specialistutbildade ambulanssjuksköterskor och yrkar därför att Akademisk specialisttjänstgöring (AST) införs. 

Följ förhandlingarna via Avtalsbloggen  och på Vårdförbundets webbplats.

Uppmana kollegor att ange e-postadress

Har du kollegor som är medlemmar i Vårdförbundet och som inte fått detta mejl? Be dem att registrera sin e-postadress och rätt arbetsplats, så att också kan ta del av viktig information kring förhandlingsarbetet. 

Har du fått detta mejl utan att vara anställd inom privat ambulansverksamhet, ändra gärna uppgiften om din arbetsplats. 

Har du frågor kontakta din förtroendevalda på arbetsplatsen eller  Vårdförbundet Direkt, telefonnummer: 0771- 420 420 eller via webbformuläret.

Uppdatera mina uppgifter
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -