Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Vi behöver din hjälp! Fyll i vår enkät om arbetstider i privat verksamhet

Vårdförbundet kommer efter sommaren att inleda förhandlingar avseende anställningsvillkor och lön i privat verksamhet med branschorganisationen Vårdföretagarna.

Som en del av förberedelserna inför förhandlingarna genomför vi en enkätundersökning för att få större kunskap om hur det ser ut med arbetstiderna idag. Dina svar i enkäten blir ett viktigt underlag inför förhandlingarna, därför är ditt svar angeläget. Enkäten tar endast ett par minuter att besvara. Vi behöver ditt svar senast 27 maj!

Du har fått den här enkäten eftersom vi har uppgift i vårt medlemsregister om att du är anställd hos arbetsgivare inom privat verksamhet. Skulle det vara så att du inte längre arbetar i privat verksamhet men ännu inte hunnit uppdatera dina uppgifter i vårt medlemsregister så kan du bortse från enkäten. Det är bra om du kontaktar oss för att ändra dina uppgifter!

Tack på förhand för din tid och ditt bidrag! 

Svara på enkäten här!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -