Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Poddtips för sommarledigheten

Sommaren är en bra tid att lyssna på spännande berättelser. Här har vi samlat poddar som vi rekommenderar. Dessa tar ständigt upp aktuella ämnen som till exempel drivkraften till att jobba i vården, att specialistutbilda sig, facklig påverkan och hur man kan tänka annorlunda kring normer. Perfekt för en ledig dag i hängmattan eller på väg till och från arbetspass på sommaren.

Hitta din favoritpodd här
Ny lönestatistik: mer lönepåslag för vårdyrken jämfört med industrin

Vårdförbundets lönestatistik 2017 för kommuner och landsting visar på en individuell löneutveckling över landet på 3,93 procent, att jämföra med det så kallade industrimärket på 2,2 procent. Samtidigt visar statistiken att löneskillnaden mellan en ny i yrket och en med lång erfarenhet minskar med en procent.

Läs om lönestatistiken
”Är löner och villkor inom vård och omsorg ett hot mot den framtida kompetensförsörjningen?”

Inom vård och omsorg är lön och bemanning de vanligaste skälen till att ångra yrkesvalet. Arbetsgivare inom kvinno- och mansdominerade sektorer möter dessutom rekryteringsbehoven olika. Det visar den rapport som tagits fram av Vårdförbundet och Kommunal.

Läs hela Novusrapporten
Handledningen till studenter i vården brister

En enkätstudie med 1 200 medlemmar som studerar till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska visar bland annat att VFU-handledarna inte fått tillräcklig handledarutbildning och att tiden att reflektera tillsammans med studenterna inte räcker till. Dessutom överväger 73 procent av studenterna att byta yrke om lön eller arbetsmiljön på den framtida arbetsplatsen inte motsvarar förväntningarna.

Läs rapporten och Vårdförbundets lösningar
Vårdförbundets chefs- och ledarenkät: chefer har för stora personalgrupper

Varannan chef inom hälso- och sjukvården har ansvar för 30 eller fler medarbetare. Tolv procent för 50 eller fler. De stora personalgrupperna leder till tidsbrist och försämrad arbetsmiljö både för medarbetare och chefer. Hälften av cheferna får inte sätta individuella löner och kan sällan eller aldrig rekrytera den personal de behöver. Det visar en ny rapport från Vårdförbundet med svar från drygt 1 300 chefer och ledare i hela landet.

Läs enkäten och förslagen på lösningar
Säkerställd tjänstepension för dig som arbetat inom kommun och landsting

Nu har arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingsområdet säkrat att tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas. I januari uppmärksammades att många pensionärer som omfattas av de äldre tjänstepensionsavtalen PA-KL, PAK och LPAK fick sin tjänstepension kraftigt sänkt. Med den komplettering av avtalen som nu gjorts kommer detta inte kunna ske i framtiden.

Läs hur tjänstepensionen säkerställs för dig
Nya regler för dig som inte beviljas sjukpenning

Från 1 juni 2018 ska du som får din sjukpenning indragen från Försäkringskassan själv ansöka om ersättning från försäkringen Särskild AGS-KL-förmån hos AFA Försäkring. Den nya bestämmelsen gäller om du är anställd i kommun, landsting, region eller vissa kommunala bolag (med centrala kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, AB) och bedöms kunna arbeta med ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

Läs mer om vad som gäller för dig
Vårdförbundet Direkt öppet hela sommaren

Behöver du rådgivning i sommar i fackliga frågor, kontakta Vårdförbundet Direkt. Vi har öppet 08:00-18:00 hela sommaren.

Ställ din fråga här
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -