Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Personlig inbjudan Almedalen: Så kan etisk kompetens hjälpa beslutsfattare att navigera rätt i vårdkrisen

Detta är en personlig inbjudan till dig som har en viktig roll för vårdens utveckling. Varmt välkommen till ett lärande seminarium om den senaste forskningen om etik i vårdens ledning och styrning. Vi belyser bland annat vilken kompetens som fordras av politiker, opolitiska tjänstemän och vårdens chefer och ledare för att ta ett etiskt ansvar för vårdens ledning, styrning och organisation på regional nivå. Du är välkommen den 4 juli klockan 09:45 i Vårdförbundets trädgård på S:t Hansgatan 3.

Hälso- och sjukvården fungerar inte som den ska

Arbetsmiljön är osund, sjuksköterskor lämnar yrket, vården är ojämlik och svårt sjuka patienter får vänta i långa köer. Detta gör att människors liv, hälsa och värdighet står på spel. Ny forskning visar att en av orsakerna till detta kan vara brister i den etiska kompetensen hos beslutsfattare.

Kunskapspåfyllande seminarium med etikforskare

I detta lärande seminarium berättar etikforskaren och författaren Erica Falkenström om vad hon funnit i sina och Ann T Höglunds (docent i etik) studier kring hur det etiska ansvarstagandet fungerar bland beslutsfattare idag. Studien belyser exempelvis hur och i vilken omfattning beslutsfattare arbetar med etiska bedömningar och konsekvensanalyser.

Belyser forskning kring etik i ledning och styrning

I seminariet får vi inblick i vad forskningen visar kring styrningspraktiken i vården. Vi belyser också varför etiken är så avgörande för att lösa den vårdkris vi nu befinner oss i och vilken kompetens som fordras.

Boken "På spaning efter etik" finns tillgänglig

Seminariet tar avstamp i boken ”På spaning efter etik” som sammanfattar den studie som författarna Erica Falkenström och Anna T Höglund har gjort. Boken kommer att finnas tillgänglig vid seminariet och möjlighet till signering finns.

Varmt välkommen!

Deltagare: Erica Falkenström fil. dr i pedagogik och etikforskare och Sineva Ribeiro Vårdförbundets ordförande, moderator Anna Olsson, presschef Vårdförbundet

Tid och plats

Onsdag den 4 juli

Kl 09:45-10:45

Kaffe och frukostmacka serveras.

Vårdförbundet inleder morgonen redan kl 09:00-09:30 med att möta socialminister Annika Strandhäll(S) för ett samtal om Socialdemokraternas syn på vården. Du är välkommen att delta även på det seminariet.

Plats är Vårdförbundets trädgård på S:t Hansgatan 3 i Visby. Ingen anmälan krävs. Varmt välkommen!

Mer om våra aktiviteter i Almedalen
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -