Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
God jul alla kongressombud!

Vi har fått in många motioner till denna kongress. Det tycker jag är roligt!
Det visar på det stora engagemang som finns kring förbundet och dess utveckling. Att läsa igenom motionerna är ett bra sätt att orientera sig inför kongressen och du hittar dem på Vårdförbundet.se. Kanske något att ta sig för under den julledighet jag hoppas ni får.

På kongressen ska vi förutom att behandla förslag genomföra val till flera viktiga uppdrag. Ni får gärna uppmana medlemmar att skicka in nomineringar till dessa. Och förstås själva skicka in nomineringar. Här kan du läsa mer och se vilka som är nominerade hittills. Senast den 31 januari ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda.

På kongresswebbsidorna finns nu också frågor och svar kring propositionerna om ekonomisk inriktning, medlemsavgiftens storlek och konfliktfondens storlek. Det finns även en film som förklarar Vårdförbundets ekonomi som är bra att använda sig av vid förberedelser inför kongressen.

I dagarna skickas organisationspropositionen och förslag på den nya visionen ut på remiss i organisationen, inför förbundsstyrelsens beslut.

Jag vet att det på flera avdelningar planeras lokala aktiviteter där ni som ombud har möjlighet att träffas, diskutera och förbereda er inför kongressen. Ta gärna kontakt med din lokala ordförande om du vill veta mer.

Senast vid månadsskiftet januari/februari kommer du att få din kallelse till kongressen och därefter är det möjligt att boka resor och anmäla sig.

I slutet av mars kommer handlingarna att vara tillgängliga via vår webbplats.

Har du frågor om kongressen kan du mejla kongress@vardforbundet.se.

Nu vill jag passa på att önska er en god jul och ett gott nytt år!
Sineva Ribeiro, förbundsordförande

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -