Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Viktig information till alla förtroendevalda om personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. Vårdförbundet och du som förtroendevald berörs i hög grad eftersom vi dagligen hanterar särskilt känsliga personuppgifter som medlemskap i fackförening.

Det betyder att du behöver:

  1.  Läsa information om vad Vårdförbundet gör för att stärka skyddet för medlems personuppgifter
  2. Gå webbutbildningen "Så hanterar vi personuppgifter i Vårdförbundet"
  3. Rensa bort gamla rekryteringsbroschyrer och byta ut mot de nya!
GDPR: Stärkt skydd för medlems personuppgifter

I vår hantering av personuppgifter följer vi dataskyddslagstiftningen GDPR. Det gör vi genom att värna om medlems integritet och genom att säkerställa att alla medlemsuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt.

Detta innebär GDPR
Ny webbutbildning: Så hanterar vi personuppgifter i Vårdförbundet

För att medlem ska känna sig trygg behöver du som förtroendevald ta del av denna webbutbildning som består av två moduler.

Gå webbutbildningen
Ersätt gamla broschyrer om rekrytering med de nya

I samband med att GDPR börjar gälla behöver vi ändra formuleringen i vår medlemsansökan. Det innebär att alla tryckta rekryteringsfoldrar med den gamla texten om samtycke blir ogiltiga och måste slängas. Byt ut mot de nya! I medlemsbutiken hittar du aktuella rekryteringsbroschyrer

Byt ut rekryteringsbroschyrer
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -