Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Först av allt: tack för din insats!

Vi förstår att du som förtroendevald i Vårdförbundet får extra många frågor från medlemmar i den allvarliga situation som nu råder.

Det är mycket som händer hela tiden just nu och vi vill stötta dig så mycket det bara går i din roll som förtroendevald.

Vår FAQ om coronaviruset och ditt arbete uppdateras löpande med aktuella frågor och svar.

Nu finns också en FAQ om krislägesavtalet. Du hittar den här.

Arbetsgivare måste garantera skyddet - Skyddsombudsstopp en möjlighet i sista hand

Många medlemmar vittnar om att det saknas eller är brist på skyddsutrustning. Samhället och arbetsgivare måste garantera skyddet av de som arbetar i vårdens frontlinje. Där personal vårdar patienter som kan vara eller är drabbade av covid-19 måste skyddsutrustning finnas.

Vårdförbundets ställningstagande när det gäller skyddsutrustning
Stöd i din roll som skyddsombud under pågående pandemiutveckling

Att vara skyddsombud innebär att säkerställa att arbetsgivaren arbetar för en god arbetsmiljö i linje med arbetsmiljölagen. Vårdförbundet har tagit fram en vägledning för dig i detta uppdrag under pågående pandemiutveckling. Den var med i förra nyhetsbrevet och kommer här i en uppdaterad version (pdf).

Vägledning i rollen som skyddsombud under coronakrisen (uppdaterad pdf)
Vårdförbundet tecknar krislägesavtal med SKR/Sobona

Vårdförbundet tecknade förra veckan ett krislägesavtal med SKR och Sobona. Avtalet innebär kortfattat att arbetsgivaren har större flexibilitet att använda sina medarbetare, som i gengäld får mycket bättre betalt. Avtalet måste aktiveras för att börja gälla.

Läs mer om krislägesavtalet här
Vad gäller om jag misstänker att jag själv bär på smitta?

Var och en ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Måste du stanna hemma för att förhindra att sprida smitta behåller du dina avlöningsförmåner alternativt ansöker om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Läs hela svaret här
Kan arbetsgivaren tillfälligt omplacera mig till annan arbetsplats eller andra arbetsuppgifter kopplat till behoven i coronabekämpningen?

Du är normalt skyldig att rätta dig efter arbetsgivarens arbetsledning. Om arbetsgivaren mot din vilja aviserar att du ska utföra nya arbetsuppgifter eller arbeta på ny placering som du bedömer ligger utanför din arbetsskyldighet måste du agera snabbt.

Läs hela svaret här
Får jag prata med media om hur corona påverkar min arbetssituation?

Alla har rätt att lämna uppgifter för offentliggörande i media. Detta kallas meddelarfrihet. Meddelarfriheten gäller inte för vissa sekretessbelagda uppgifter som till exempel avser vårdtagares hälsotillstånd och annan personlig information.

Läs hela svaret här
Många som vill bli medlemmar

Just nu vill många bli medlemmar i Vårdförbundet. Glöm inte att visa dina kollegor hur lätt det är att ansöka om medlemskap. Går man med nu får man dessutom tre månader kostnadsfritt medlemskap.

Till medlemsansökan
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -