Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Till dig som är förtroendevald

Mångas arbetssituation just nu är enormt ansträngd. Många, däribland du, gör en helt fantastisk arbetsinsats.

Som förtroendevald är din roll extra utsatt. Du är den som många vänder sig till med frågor, i frustration och kanske i uppgivenhet.

Vårdförbundet finns för dig, och här beskriver vi vad som gäller i detta läge vi befinner oss i. Vi skickar även med de vanligaste frågorna som vi vet att många ställer för närvarande.

De vanliga arbetssätten gäller

Situationen för många av våra medlemmar är extremt pressad just nu och det kan råda stor osäkerhet kring vad som gäller. Utgångspunkten är att de vanliga arbetsmiljö- och arbetstidslagarna samt kollektivavtalen fortsätter att gälla även i den utsatta situation vi befinner oss i.

Om det inte verkar fungera - signalera!

Om du som förtroendevald och skyddsombud märker att det inte fungerar, att det till exempel ställs orimliga krav på medarbetare eller att arbetsmiljö- och arbetstidslagar inte efterföljs, så är det viktigt att du signalerar till Vårdförbundet så att vi kan stötta dig. Vänd dig till din lokala ombudsman eller ring oss på 0771-420 420.

Arbetsgivaren ansvarar för att anställda inte smittas eller blir sjuka

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att du och dina medarbetare inte smittas eller blir sjuk av covid-19.

Det innebär att:

  • Det behöver göras riskbedömningar i varje verksamhet på grund av covid-19
  • Arbete ska göras säkert och riskfritt för patienter och medarbetare och rätt skyddsutrustning ska användas
  • Arbetsgivaren har ansvar för att skyddsutrustning finns

Samlingssida om corona och covid-19 på vår webbplats

vardforbundet.se/corona finns all information från Vårdförbundet om corona och covid-19, till dig i ditt arbete. Sidan uppdateras löpande. Ta gärna som vana att gå in där och läs någon eller ett par gånger om dagen.

Corona/covid-19 - information för dig i ditt arbete
Känner du dig ensam i din roll?

Är du den enda förtroendevalda på din arbetsplats? Den som ska hantera alla frågor dina kollegor har just nu? Försök bli fler - det är enklare än vad du kanske tror! Även om det är bråda tider just nu, så kalla till ett medlemsmöte så att ni kan välja fler förtroendevalda.

Läs hur ni väljer förtroendevald på arbetsplatsen
Vårdförbundet i media om corona

Vårdförbundet gör en mängd insatser medialt just nu om corona och covid-19, både nationellt och lokalt. Många proaktiva initiativ och texter är också på gång. För att få en överblick, gå in på vår webb och sidan om corona där vi samlar allt.

Corona/covid-19 - information för dig i ditt arbete
FAQ: Vad har jag och mina kollegor för möjlighet att påverka i fråga om skyddsutrustning?

Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga risker för smittspridning och sjukdom, och ska se till att skyddsutrustning finns tillgänglig och används på rätt sätt. Som skyddsombud har du rätt att avbryta arbete om arbetssituationen innebär risk för liv och hälsa och arbetsgivaren inte har förebyggt risker.

Läs hela svaret här
FAQ: Jag har fått semester beviljad, men arbetsgivaren återtar den innan den är påbörjad med hänvisning till att jag behövs på arbetet på grund av coronaviruset

Redan beviljad semester, som inte är påbörjad, kan som huvudregel inte återtas. Arbetsgivaren kan i undantagsfall återta en redan beviljad semester vid oförutsedda händelser, som till exempel vid en epidemi.

Läs hela svaret här
FAQ: Kan arbetsgivaren säga åt mig att stanna hemma från jobbet om jag kan vara smittad eller har utsatts för smittorisk?

Om du arbetar inom kommun, region eller kommunalt bolag kan arbetsgivaren kräva att du ska stanna hemma för att förhindra att smitta sprids.

Läs hela svaret här
Vägledning för dig som skyddsombud

Vårdförbundet har gjort en vägledning (pdf) för dig som är skyddsombud under pågående pandemi. Bland annat om hur vi behöver samarbeta och agera i dessa frågor just nu.

Vägledning under pågående pandemi (pdf)
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -