Chefer och Ledare

Omvärlden vecka 6 - 2018

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

img

Hemsjukvården i fokus i ny studie

img Jonas Vallgårda, Suntarbetsliv, 2018-02-09  
Allt fler äldre svenskar vårdas hemma. För sjuksköterskor kan det innebära en del utmaningar med arbetsmiljön. Ett nytt forskningsprojekt tar reda på mer om vardagen för sjuksköterskor som arbetar i andras hem, kunskaper som behövs för att förbättra deras arbetsmiljö. Inom ett par decennier är en miljon svenskar över 80 år och allt fler äldre vårdas i sina hem. - Vi går mot ett helt nytt samhälle. Man kan inte riktigt föreställa sig konsekvenserna av det. Äldre har ofta krämpor och sjukdomar och man tänker sig att man ska få bo kvar hemma så länge som möjligt.

Förändrade arbetssätt minskar rekryteringsbehoven

img Jonas Vallgårda, Skl, 2018-02-09  
− Genom att utnyttja tekniken bättre, att fler anställda arbetar heltid och att fler medarbetare jobbar ett par år längre kan rekryteringsbehovet minskas med runt 180 000 personer de kommande tio åren, säger Agneta Jöhnk, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen, SKL. Att fler går från deltid till heltid har störst potential inom äldreomsorgen där deltidsarbetet är utbrett, medan ett förlängt arbetsliv med framflyttad pensionsålder har större effekt inom gymnasieskolan och hälso- och sjukvård. Kommuner, landsting och regioner har i snitt rekryterat cirka 80 000 nya medarbetare per år de senaste tio åren.

Webbtidbokning – framgång eller lotteri?

Jonas Vallgårda, Dagens Medicin Nyheter, 2018-02-08  
I juni 2016 släppte vårdcentralen Gripen i Karlstad 70 procent av besökstiderna till läkare fria för bokning online. Oenigheten om effekterna är stor.

Nätverk vill visa barnmorskans roll i Vårdförbundet

Jonas Vallgårda, Vårdfokus, 2018-02-08  
Hotet om ett konkurrerande fackförbund har fått Vårdförbundets egna barnmorskenätverk att växla upp sitt arbete.

Arbetsförmedlingen - goda möjligheter till jobb inom rekordmånga yrken

Jonas Vallgårda, Arbetsformedlingen, 2018-02-08  

Vi har en fortsatt bred jobbtillväxt och en utbredd brist på arbetskraft inom flera yrkesområden. Det ger goda möjligheter till jobb inom rekordmånga yrken, nästan 8 av 10 yrken. Men det krävs minst gymnasieutbildning för att få en långsiktig etablering på arbetsmarknaden, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Multisjuka äldre mår sämre hemma än på boende

Jonas Vallgårda, Socialstyrelsen Nyheter, 2018-02-06  
Äldre personer med multisjuklighet som bor hemma med hemtjänst mår sämre än multisjuka på särskilt boende. Liknande skillnader syns även för äldre med flera psykofarmaka. Det visar en analys av den årliga undersökningen om vad äldre tycker om äldreomsorgen.

Sveriges chefer: Vi är digitalt frustrerade!

Jonas Vallgårda, Tidningen Chef Nyheter, 2018-02-06  
Smarta digitala verktyg kan många gånger hjälpa dig och underlätta ditt chefsjobb. Samtidigt säger två tredjedelar av cheferna i Chefs undersökning att de är frustrerade, ilskna eller irriterade över dåligt fungerande system. Ny teknik kan vara underbar. Alla tjänster som flyttar in i mobilen, alla bekväma appar, allt tyngande pappersarbete som gått upp i rök tack vare smarta, automatiska system. Friheten i att kunna sitta hemma vid köksbordet och delta i jobbmöten, till och med på andra sidan jorden, via Skype.
 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »