Chefer och Ledare

Omvärlden - vecka 50

img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

img

Så hanterar du julstressen

img Jonas Vallgårda, Lum, 2016-12-15  

Är du en av dem som riskerar att falla ihop av utmattning på julafton? Psykologiforskaren Per Johnsson är expert på självomhändertagande. Här kommer några tips om hur man kan mota stressen så att man får njuta av julen.

Oväntad nota för digital vård

Jonas Vallgårda, Dagens Medicin Nyheter, 2016-12-16  
Digitala vårdtjänster som Kry och Min Doktor erbjuder virtuell primärvård över hela landet för vanlig patientavgift. Men det kan bli dyrt för patienternas hemlandsting.

Fyra faktorer bakom digital framgång

Jonas Vallgårda, Kvalitetsmagasinet Ledarskap, 2016-12-16  

De företag som lyckas bäst har fyra drag gemensamt. Över 4 100 chefer och medarbetare i 21 länder deltog i studien "Leaders 2020". Resultaten visar att de företag som omfamnar den digitala transformationen lyckas bättre både ekonomiskt och i att engagera medarbetarna. För digitalisering handlar inte bara om teknologi – det handlar mer om att skapa en ...

"Förebyggande arbetet behöver ändras för att minska klyftorna"

Per Malmquist, Dagens Medicin Nyheter, 2016-12-14  

Det finns en föreställning om att förebyggande insatser i sig leder till en mer jämlik hälsa. Vårdanalys rapport "Förebygga för att överbrygga?" visar att så inte är fallet, skriver fyra representanter för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Välfärdens löner bör stiga mer än industrins!

Jonas Vallgårda, Dagens Samhälle Senaste Debatterna, 2016-12-14  

Välfärden präglas på många håll av allvarlig personalbrist. På en fungerande arbetsmarknad korrigeras sådant genom att lönerna stiger, men den svenska modellen har inte lyckats hantera problemet väl. Industrin bör stå tillbaka och lönerna för välfärdens bristyrken bör höjas väsentligt, menar nationalekonomen Andreas Bergh, docent i nationalekonomi och välfärdsforskare, Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning

60 000 ska locka sjuksköterskor

Jonas Vallgårda, Dagens Medicin, 2016-12-13  
Nära 60 000 kronor i månaden plus natt-OB. Det lockar ett bemanningsföretag med för att få barnmorskor och barnsjuksköterskor att arbeta i Skåne.
 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »