Chefer och Ledare

Omvärlden - vecka 49, 2020

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

img

"När ska offentlig sektor lyssna?"

img Jonas Vallgårda, Dagens Samhälle / 04 Dec 2020  

Korta planeringshorisonterna i offentlig sektor. Och låt medarbetarna få mer att säga till om, säger Marie Lundqvist, tidigare socialdirektör i Botkyrka som nyss sadlat om till chefskonsult.

Tystnadsplikt och sekretess - För dig som chef och ledare

img Jonas Vallgårda, Vardforbundet / 04 Dec 2020  

Missa inte chansen att delta i årets sista webbinarium för chefer och ledare. Sekretess och tystnadsplikt ett alltid aktuellt ämne. 

Gratis vaccin till alla och 300 extra miljoner till regionerna

img Dagens Samhälle / 04 Dec 2020  
Regeringen ger 300 miljoner kronor extra till regionerna till för att de snabbt ska kunna administrera covidvaccinationerna direkt efter ett godkännande. – Sverige, vården och hela samhället har en välorganiserad maskin för att göra det här, säger Stefan Löfven.

Standard för patientdelaktighet i personcentrerad vård

img Jonas Vallgårda, Vardforbundet / 04 Dec 2020  

För första gången finns nu en EU-standard med minimikrav för patientdelaktighet i personcentrerad vård. Vårdförbundet har tagit del i arbetet som har pågått i fyra år. Målet med standarden är en effektivare vård genom att patienter blir mer delaktiga i sin hälso- och sjukvård. Standarden blir en del i arbetet för att nå Vårdförbundets vision sedan många år, en mer personcentrerad vård och jämlik hälsa. Vilket innebär ett synsätt där alla människor har lika stort värde och att alla, oavsett situation i livet, möts med värdighet, medkänsla och respekt.

Så ska välfärden möta kompetensutmaningen

img Jonas Vallgårda, Kvalitetsmagasinet Arbetsmiljö / 03 Dec 2020  

Kompetensförsörjningen inom välfärden är en av de viktigaste frågorna för landets kommuner och regioner. Men tack vare att fler arbetar heltid och senarelägger sin pension ökar möjligheterna att möta kompetensutmaningen, enligt en rapport från SKR.

Sju sätt att få till vardagsmotion

img Jonas Vallgårda, Prevent Arbetsliv Senaste Artiklar / 02 Dec 2020  

Det viktigaste för att hålla igång är att få till hållbara vanor. Försök sprida ut din träning under veckan och ta regelbundna pauser under arbetsdagen då du rör på dig. Tio minuter åt gången räcker. Det tipset ger Hanna Leander, hälsocoach på företagshälsovårdsbolaget Feelgood.

Välfärdskommissionen: It-krånglet i välfärden ska minska

img Jonas Vallgårda, Dagens Samhälle / 02 Dec 2020  
Digitaliseringens fulla potential uppnås inte i dag. Som ett resultat av Välfärdskommissionens arbete inleder därför regeringen och SKR förhandlingar om en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för välfärden, skriver bland andra finansminister Magdalena Andersson (S) och SKR:s ordförande Anders Knape (M).

• Privata vårdföretag vill massvaccinera svenskarna

img Jonas Vallgårda, Dagens Nyheter Senaste Nytt / 02 Dec 2020  
Sverige gör sig redo att inleda vaccineringen någon gång efter jul- och nyårshelgerna. – Trots att vaccin ska finnas tillgängliga inom kort har vi inte sett någon plan för hur man i praktiken ska hantera massvaccination med en pågående pandemi på ett effektivt sätt, men vi ser oss som en naturlig del av vården och att vi är lämpliga att göra detta, säger Aqua Dentals vd Henrik Augustsson

Så skapar du den bästa starten för nyanställda

img Jonas Vallgårda, Du & Jobbet / 01 Dec 2020  
Ge nyanställda en genomtänkt introduktion och uppmuntra dem att ställa frågor. Se till att de inte försöker kompensera brist på erfarenhet genom att jobba över. Det budskapet kommer från en ny studie av första tiden i arbetslivet. Den första tiden på jobbet brukar vara fullspäckad med lärande. – Yrkesfärdigheter ska utvecklas och den som är ny ska bli en del av arbetsgruppen. Det kan innebära mycket osäkerhet och stress, säger Petter Gustavsson , professor i psykologi vid Karolinska institutet.

Krånglig administration bidrar till byte av jobb

img Jonas Vallgårda, VD-tidningen / 01 Dec 2020  
En färsk undersökning visar hur kostsam krånglig administration kan vara för företag. Närmare hälften av företagen spenderar upp till en hel arbetsdag till utläggsrapporter och hos var sjunde har krånglig administration varit så irriterande att det bidragit till att de bytt jobb.

Så kan vårdens kompetensförsörjning stärkas

img Dagens Samhälle / 01 Dec 2020  
Stärk samordningen om specialistutbildningar, rusta studenterna genom utbildning i teamarbete och e-hälsa och öka kompetensen i kommunal hälso- och sjukvård. Det är förslag som Nationella vårdkompetensrådet lyfter fram i sin analys av coronapandemins påverkan på kompetensförsörjningen i vården, skriver rådets ordförande och ledamöter.

Långvarig covid en stor ohälsobomb, skriver långtidssjuka läkare

img Jonas Vallgårda, Mynewsdesk Offentlig Sektor / 01 Dec 2020  
Svenska Covidföreningen uppmärksammar: En grupp läkare som själva har blivit långtidssjuka av covid-19, framför i en debattartikel i Läkartidningen att Sverige behöver skapa tydliga riktlinjer för utredning, behandling och rehabilitering vid covid-19. Det krävs även mer resurser till forskning om långtidseffekterna av covid-19.

Facket: Därför slår covid-19 hårt mot äldreomsorgen

img Jonas Vallgårda, Arbetsvärlden Nyheter / 01 Dec 2020  
Covid-19 Samtliga regioner har brustit i ansvaret för vård av äldre under coronapandemin, slår IVO fast i sin rapport. Fackförbundet Vision påtalar att situationen för cheferna inom äldreomsorgen präglas av för lite tid för planering och Vårdförbundet lyfter att många kommuner har otillräcklig medicinsk kompetens. 1 dec 2020 Var femte patient på äldreboenden har inte fått någon läkarbedömning under coronapandemin, visar IVO:s granskning av äldreomsorgen. Av de som inte fått någon läkarbedömning har 40 procent inte heller fått någon bedömning av

"Vårdförbundet avgörande för att stoppa utförsäkringar"

img Jonas Vallgårda, Vårdfokus Nyheter / 27 Nov 2020  
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi anser att Vårdförbundets medlemmar och styrelse haft ett avgörande inflytande på riksdagspartierna, och som gör det möjligt att ändra 180-dagarsregeln. Nu går regeringen vidare med ytterligare förändringar för långtidssjuka.
 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda, yrke & vårdutveckling.

Bild av Larisa Koshkina från Pixabay

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »