Chefer och Ledare

Omvärlden - vecka 48, 2020

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

img

I huvudet på 100 av Sveriges ledare

img Jonas Vallgårda, Mynewsdesk / 27 Nov 2020  

Coronapandemin har inte endast inneburit en sjukvårdskris utan även en ledarskapskris. Chefer och ledares verklighet har radikalt förändrats och deras arbetstillvaro präglas av osäkerhet, ovisshet och ökad press. Syftet med denna rapport är att undersöka vilka utmaningar chefer möter och vilka resurser de har att överkomma dem samt hur de har stöttas i sitt ledarskap. Rapporten är sammanställd av techbolaget Conpetence och innehåller data och intervjuer från 100 chefer runtom i landet. Undersökningen visar bl.a. att det är vissa ledare som klarar sig bättre ur krisen jämfört med andra.

Nytt Webbinarium - Tystnadsplikt och sekretess

img Jonas Vallgårda, Vardforbundet / 26 Nov 2020  

Nytt Webbinarium den 9 december för chefer och ledare ”Tystnadsplikt och sekretess” med Vårdförbundets förbundsjurist Carita Fallström

"Så kan hemtjänsten bli tryggare och säkrare"

img Jonas Vallgårda, Dagens Nyheter Senaste Nytt / 26 Nov 2020  
DN DEBATT 27/11. Barbro Westerholm (L): I dag överlämnar jag till regeringen ett utredningsförslag om en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Allt fler äldre får hemtjänstinsatser från flera olika aktörer. Men brister i samordningen gör att omsorgstagare och deras anhöriga känner otrygghet. Förslaget ska öka tryggheten för äldre och deras anhöriga.

Chefer hinner inte vara ledare

img Jonas Vallgårda, Personal & Ledarskap Nyheter / 26 Nov 2020  
Ofta förväntas chefen också vara ledare men har svårt att hinna mer än administrativa plikter. Det säger hr -professor Stefan Tengblad som är medförfattare till den nyutkomna boken Chefskap, ledarskap och medarbetarskap.

Beslut om gravida och covid-19 i Region Värmland - Arbetsmiljöverket

img Jonas Vallgårda, Av / 26 Nov 2020  

Arbetsmiljöverket har beslutat att gravida inte ska arbeta med patienter som är misstänkt smittade eller bekräftade med covd-19. Förbud och föreläggande om vite gäller för de aktuella avdelningarna i Region Värmland

”Lagar och avtal som är bra att känna till som chef”

img Jonas Vallgårda, Vardforbundet / 26 Nov 2020  

Nu finns det också möjlighet att i efterhand se webbinariet med förbundsjurist Carita Fallström om ”Lagar och avtal som är bra att känna till som chef”

Stora skillnader i hälsa mellan olika yrken

img Jonas Vallgårda, Du & Jobbet / 24 Nov 2020  
Rökning var en av faktorerna man undersökte. Den livsstilsrelaterade ohälsan är störst i omsorgsyrken samt transport- och maskinföraryrken. Även i yrken med krav på högskolekompetens skiljer sig ohälsan åt. Det visar en ny studie från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. De 72 855 männen och kvinnorna i studien var i åldrarna 18-75 år och kom från 14 olika yrkesgrupper. De genomförde en hälsoprofil-bedömning mellan åren 2014-2019. Ohälsofaktorer som dålig kondition, fetma, högt blodtryck och daglig rökning var nästan dubbelt så vanligt inom

Dags att skippa åldersnojan

img Jonas Vallgårda, VD-tidningen / 24 Nov 2020  
I boken "Välj din ålder" uppmanar PR-konsulten och framtidsspanaren John Mellkvist läsaren att skippa åldersnojan och bejaka istället den ålder hen befinner sig i. Utifrån sina egna erfarenheter och vetenskapliga fakta skriver han om åldrandets gåta och vilket avtryck den gjort på det svenska samhället. Boken innehåller bland annat intervjuer med Sveriges EU-minister Hans Dahlgren, Diane von Furstenberg, Björn Ulvaeus och Leif Mannerström.

Vårdförbundets krav: Personal får inte tvångsflyttas

img Jonas Vallgårda, Dagens Medicin / 23 Nov 2020  
Ingen ska behöva tvångsförflyttas mellan regioner. Det är Vårdförbundets krav med anledning av det nya systemet för personallån i kris.

Välkommen att lämna ditt föreläsningsförslag till Vitalis 2021

img Jonas Vallgårda, Vitalis / 23 Nov 2020  

Till programmet söker vi bland annat erfarenhetsåterkopplingar, framåtblickande kunskapsföreläsningar inom digitalisering/ehälsa för socialtjänst, omsorg, vård och digitala hjälpmedel.

– Pandemin har skyndat på viss digitalisering och verksamhetsutveckling, medan annan planerad omsorgs och vårdutveckling fått stå tillbaka. Det finns både en stor potential och en hel del utmaningar avseende hållbarheten i denna utveckling. Nya behov har också tillkommit där digitaliseringen nu kan ge än bättre stöd för uppskjuten ordinarie verksamhet och nytillkomna rehabiliteringsbehov, säger Hans Almvide, programansvarig på Vitalis.

 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda, yrke & vårdutveckling.

Bild av Larisa Koshkina från Pixabay

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »