Chefer och Ledare

Omvärlden vecka 45 - 2018

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

img

​Norrtälje får miljonstöd för att utveckla individanpassad vård

img Jonas Vallgårda, Mynewsdesk Politik, 2018-11-09  
Norrtälje kommun, kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och vårdbolaget Tiohundra får tillsammans fyra miljoner kronor i stöd av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, för att under två år utveckla en mer personcentrerad sjukvård som utgår från patientens behov.

Principer för digitala vårdtjänster ska bidra till säker vård

Jonas Vallgårda, Socialstyrelsen, 2018-11-08  
Socialstyrelsen har inom ramen för ett regeringsuppdrag tagit fram fyra principer som ska uppfyllas för att vård och behandling ska lämpa sig för digitala vårdtjänster. Att vårdgivaren har tillräcklig information om patienten är en viktig faktor i sammanhanget. Målsättningen är att principerna ska bidra till en god och patientsäker vård.

Nytt webbverktyg ger bättre arbetsklimat

img Jonas Vallgårda, Kvalitetsmagasinet, 2018-11-08  

Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram ett webbverktyg för att undersöka risker för och förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. I verktyget finns bland annat en checklista som på ett enkelt sätt beskriver vad man ska göra och vilka rutiner som ska finnas på plats för att skapa en bra arbetsmiljö.

Brist på sjuksköterskor – vårdplatser slås igen

img Jonas Vallgårda, Sveriges Radio Inrikesnyheter, 2018-11-07  
Brist på sjuksköterskor får vården att slå igen vårdplatser. Värst är läget i Norrbotten, visar en granskning som Dagens Medicin gjort.

Resistenta bakterier är ett recept på katastrof

img Jonas Vallgårda, DN Ledare, 2018-11-06  

Antibiotikaresistensen är en av vår tids viktigaste frågor, men den har hamnat i skymundan. Fler än 33 000 människor dör varje år i Europa som en direkt följd av antibiotikaresistenta bakterier. Det visar nya rön som presenteras i det senaste numret av den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Till alla barnmorskor som är medlemmar i Vårdförbundet

img Jonas Vallgårda, Vårdförbundet, 2018-11-06  
Under november kommer Svenska Barnmorskeförbundet ta ställning till om de ska bilda en yrkesförening inom fackförbundet SRAT.

Olika villkor för hyrsjuksköterskors kompetensutveckling

img Jonas Vallgårda, Dagens Medicin, 2018-11-06  
De bemanningsanställda sjuksköterskorna som medverkat i delstudien beskriver att det för det mesta är svårt att få ta del av kurser och utbildningar. – Det är olika förväntningar på vem som ska organisera det här. En del pratar i termer av att man har ett större ansvar för det själv som bemanningsanställd, medan andra efterfrågar det här hos bemanningsföretagen. En del pratar om att det är landsting och regioner som ska ge det här, säger Anna Berg Jansson, lektor i arbetsvetenskap och projektledare vid Luleå tekniska universitet.

Svenska sjuksköterskor inte lika sugna på att jobba i Norge

img Jonas Vallgårda, Arbetet, 2018-11-06  

För några år sedan åkte svenska sköterskor till Norge för att tjäna storkovan, i stället för att slita inom den svenska vården. Men nu har det hänt något. Svenskarna är inte lika pigga på att åka till Norge längre. Det gör det svårt för norsk sjukvårdspersonal att ta ledigt, rapporterar public servicebolaget NRK ...

"Riskfyllt när vård digitaliseras av stora amerikanska företag"

img Jonas Vallgårda, DN Debatt, 2018-11-05  

Landsting och regioner upphandlar just nu vårdinformationssystem för en omfattande digitalisering av svensk sjukvård. Risken är att Sveriges hälso-och sjukvård kommer att vara helt beroende av amerikanska systemleverantörer för lång tid framöver. Men var ligger ansvaret för långsiktighet, IT-säkerhet och patientens personliga integritet? Svenska företag i branschen går en dyster framtid till mötes då hemmamarknaden kommer att domineras av amerikanska företag.

 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »