Chefer och Ledare

Omvärlden vecka 44 - 2018

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

img

Vårdgivare krävs på större utbildningsansvar för specialistsjuksköterskor

img Jonas Vallgårda, Dagens Medicin Nyheter, 2018-11-01  
Regeringens utredare Kenth Nauclér skriver tillsammans med Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap, om förslaget på ny utbildning för specialistsjuksköterskor.

Kameror hos äldre gör nytta

Jonas Vallgårda, Socialstyrelsen, 2018-11-01  
Trygghetskameror och gps-larm har förbättrat och effektiviserat äldreomsorgen, men det finns brister. Bland annat saknas inte sällan rutiner för att hantera de äldres samtycke. Det visar en studie gjord av Socialstyrelsen i 12 kommuner.

Många landsting klarar inte stopp för inhyrd personal

img Jonas Vallgårda, Dagens Nyheter Toppnyheter, 2018-10-31  

Landstingen ska vara oberoende av bemanningsföretag den 1 januari 2019, vilket är om bara drygt åtta veckor. Redan nu står det klart att många landsting inte kommer att uppnå målet. – Det är inte endast vårt landsting som skriker efter personal, säger Per Viklund, projektledare för oberoende av hyrespersonal i region Västernorrland. Det är brist på läkare i många landsting.

"Gör om utredningen om specialistsjuksköterskors utbildning"

img Jonas Vallgårda, Dagens Medicin, 2018-10-31  
I morgon redovisar regeringens utredare Kenth Nauclér sin översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen.

Tre av tio missar sin kallelse till mammografi

img Jonas Vallgårda, Dagens Nyheter Toppnyheter, 2018-10-31  
Tre av tio kvinnor i Stockholm kommer inte på sin mammografiundersökning. Påminnelser till dem som missar sin tid har visat sig ge goda resultat. Men trots att det sedan länge finns både nationella och internationella riktlinjer för rutinmässiga påminnelser så är det knappt hälften av regionerna och landstingen som gör det. Två av tre cancerfall hittas vid mammografi-screening, trots det uteblir var femte kvinna från sin kallelse.

Självcheckin på länets alla sjukhus

Jonas Vallgårda, Landstinget Sörmland, 2018-10-30  
Självcheck-in är ett system där patienter själva kan anmäla sig till bokade besök, systemet hanterar allt från incheckning till fakturering. Med ett par knapptryck anmäler patienten själv sin ankomst till vården.

Mot vård som tjänst

img Jonas Vallgårda, Voister, 2018-10-30  
Med nya tekniska hjälpmedel ökar behovet av att lyssna på klienter och patienter. Om vi vill gå mot en vård som gynnar alla bör den utformas mer som än en tjänst än som en produkt. Det menar kvalitetsteknikforskaren Jonas Boström.

Forskare studerar mobila team i hemsjukvård

img Jonas Vallgårda, Suntarbetsliv, 2018-10-29  
Hemsjukvård organiseras allt oftare i mobila team. Där samarbetar flera olika yrkesgrupper runt patienter som vårdas hemma. Forskare ska nu studera hur den förändringen inverkar på arbetsmiljön för hemvårdspersonalen.

När chefen är en app

img Jonas Vallgårda, Prevent Arbetsliv, 2018-10-29  

Den digitala tekniken har banat väg för en ny arbetsmarknad med egenanställningar och tillfälliga gig. Men hur ser arbetsmiljön och villkoren ut för dem som jobbar på de nya plattformsbaserade företagen? 

 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »