Chefer och Ledare

Omvärlden - vecka 41

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

img

"Jag fullkomligt älskar de svenska sjuksköterskorna"

img Jonas Vallgårda, Sjukhuslakaren, 2017-10-13  

Värdefull erfarenhet av hundratals skott- och stickskador - men också inblick i en vård vida skild från den svenska, där patienter både blir slagna och fastbundna i sängarna. Traumakirurgen Karin Sillén tillbringade tre månader på olika sjukhus i Sydafrika och kom hem många kliniska erfarenheter rikare - och med en helt annan syn på den svenska sjuksköterskan.

Löftesfri garanti? - Vårdanalys

img Jonas Vallgårda, Vardanalys, 2017-10-13  
Vårdanalys har följt upp hur väntetiderna till hälso- och sjukvården har utvecklats de senaste åren och i vilken utsträckning landstingen ger vård till befolkningen inom vårdgarantins tidsgränser.

Det här ökar oddsen för att studenter hoppar av

Per Malmquist, Vårdfokus, 2017-10-12  
Män och studenter med utländsk bakgrund hoppar av sjuksköterskeutbildningen i högre utsträckning än andra. Men föräldrarnas utbildningsnivå spelar liten roll vid avhopp, visar en ny analys.

Så anpassade sig arbetslivet efter generation Y

Jonas Vallgårda, Lag & Avtal, 2017-10-11  
De vill sätta sin egen arbetstid – och vägrar utföra saker som går emot de personliga värderingarna. Arbetslivet har anpassat sig efter millenniegenerationen kravlista. I dag dominerar gruppen bland USA:s mellanchefer.

Personcentrerad vård: Förändring som utmanar vårdens maktstrukturer

Jonas Vallgårda, Läkartidningen, 2017-10-11  
Personcentrerad vård har kommit att bli ett nyckel-begrepp inom sjukvården. Men ett personcentrerat förhållningssätt kräver en kulturomställning och innebär att patienten får mer makt över sin behandling - vilket inte applåderas av alla.

Drop-in-mottagning vid varje vårdcentral

Jonas Vallgårda, Örebro Tribune, 2017-10-11  
Ny satsning i Region Örebro läns budget - nu ska du lättare få hjälp på vårdcentralen Vårdcentralerna i Örebro län ska ge möjlighet till obokade besök, en drop-in-mottagning för medicinsk bedömning av enklare åkommor som urinvägsinfektioner,

Stockholmspatienter ger videomöten tummen upp

Jonas Vallgårda, Dagens Medicin, 2017-10-10  
I en utvärdering av ett pilotprojekt inom Stockholms läns landsting, SLL, ger patienterna höga betyg till vård via videolänk.

Nyutbildade sjuksköterskor får enklare övergång till skarpt läge

Jonas Vallgårda, 24 Kalmar, 2017-10-09  
Ett nytt introduktionsprogram är framtaget för att underlätta övergången från utbildning till jobb för sjuksköterskor. Nu i oktober startar Landstinget i Kalmar ett introduktionsprogram för alla nyutbildade sjuksköterskor.
 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »