Chefer och Ledare

Omvärlden - vecka 38

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

img

8 av 10 chefer känner sig tvingade att jobba övertid

Jonas Vallgårda, Unionen Nyheter, 2017-09-20  
Chefer löper hög risk att arbeta för mycket. Det visar en undersökning som Novus har gjort för Unionen. Under det senaste året har nästan åtta av tio chefer jobbat övertid för att de upplever att det förväntas av dem. Resultatet oroar fackförbundet. - Övertid ska vara oförutsedd och oplanerad, inte användas för att klara den dagliga verksamheten. Det ger en ohållbar arbetssituation och är ett tecken på att det finns organisatoriska problem på arbetsplatsen, säger Marina Åman, 2:e vice ordförande Unionen.

Världsbäst på eHälsa kräver internationellt samarbete

Jonas Vallgårda, Svenska Dagbladet, 2017-09-22  

Det är glädjande att myndigheter nu äntligen tittar mer på internationellt delade detaljerade dokumentationsmodeller för innehåll i journaler. Vi hoppas att de ger tillräckligt kraftfulla och tydliga budskap så att de upphandlande vårdgivarna också ser vikten av detta. Om vi ska bli världsbäst på eHälsa krävs internationellt samarbete, skriver flera forskare i medicinsk informatik.

Världens största granskning

Jonas Vallgårda, SKL:s Vårdblogg, 2017-09-21  
I dagarna publicerades den sjunde rapporten om vårdskador. Hisnande 65 000 journaler har granskats sedan 2013. Granskningen visar att risken för att skadas i vården är mindre idag jämfört med då. Landstingens och regionernas arbete kring patientsäkerhet ger alltså resultat. Men mycket återstår att göra, för fortfarande drabbas cirka 110 000 patienter på nationell nivå, […]

Sätt ledarskapet först

Jonas Vallgårda, Kvalitetsmagasinet Ledarskap, 2017-09-20  

Digitaliseringen förändrar, förnyar och hittar lösningar vi tidigare bara fantiserade om. Men för att lyckas med digitala satsningar – oavsett om det handlar om att möta sina kunder via nya kanaler eller att automatisera arbetsuppgifter – så handlar det i slutändan om människor.

Reformer inom sjukvårdsområdet i budgetpropositionen

Jonas Vallgårda, Regeringen Socialdepartementet, 2017-09-20  

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2018 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Här kan du läsa om några av förslagen inom sjukvårdsområdet.

Patienter på fel avdelning skadas oftare

Jonas Vallgårda, Sveriges Radio Ekot, 2017-09-19  

Enligt en ny rapport från Sveriges kommuner och landsting skadas patienter oftare om de utlokaliserats.

Gemensamt IT-system ska förenkla kontakten med vården

Jonas Vallgårda, Region Skåne, 2017-09-19  
Nu ska Region Skåne få ett gemensamt IT-system för hela vården. Idag finns det flera olika system som inte pratar med varandra, men i och med ett nytt avtal ska all information samlas i ett system.

Efter personalens kritik: sjukhus får tillbaka chefer

Jonas Vallgårda, SVT Nyheter Skåne, 2017-09-19  
För fyra år sedan avskaffade regionens styrande politiker chefer på sex skånska sjukhus. Protester från personal har fått politikerna att ändra sig och nu återinför de styrande politikerna chefer på de sex sjukhusen.
 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »