Chefer och Ledare

Omvärlden - vecka 37

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

img

Psykologisk trygghet får team att prestera - så här gör du

img Jonas Vallgårda, Kvalitetsmagasinet, 2017-09-15  

Psykologisk trygghet är känslan att det går att säga vad jag tycker, vara kreativ och sticka ut hakan utan att riskera att straffas. Att även om jag gör misstag så är jag med i gänget, ingen skrattar åt mina idéer och vi vill alla framåt tillsammans. Det här är beteenden som gör att medarbetare vågar komma med nya idéer och vågar testa dem. Det gör också att det blir lättare att klara dagens höga krav och snabba förändringstakt.

Läkarutbildningen byggs ut

Jonas Vallgårda, Regeringen Socialdepartementet, 2017-09-14  
I höstbudgeten föreslår regeringen att läkarutbildningen ska byggas ut. Satsningen för 2018 är nio miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 40 helårsstudenter.

Många underskattar tjänstepensionens betydelse

Jonas Vallgårda, PTK Nyheter, 2017-09-14  
Knappt fyra av tio tror att tjänstepensionen är den viktigaste faktorn för att få en hög pension. Ännu fler tror att privat sparande är viktigast. Det visar en Sifoundersökning beställd av PTK och ett tjugotal andra aktörerna bakom Tjänstepensionens dag, som infaller den 27 september. Läs mer på ptk.se

Dyr äldreomsorg ger inte nöjdare brukare

Jonas Vallgårda, Dagens Samhälle All Debatt, 2017-09-14  
Billig eller dyr äldreomsorg? Spelar ingen roll. De äldre ger inte högre betyg till äldreomsorgen i kommuner som satsar mycket pengar än i kommuner som driver verksamheten billigt.

Nätjournaler ställer nya krav på vårdpersonal

Jonas Vallgårda, Suntarbetsliv, 2017-09-12  
Nätjournaler kan öka patienternas delaktighet och insyn i vården. Men det nya arbetssättet påverkar också arbetsmiljön i vården negativt. Personalen är osäker på vad de ska skriva och anser att risken för hot och våld ökar.

Sjuksköterskeklubb ska ge stärkt yrkesroll

Jonas Vallgårda, Dagens Medicin Nyheter, 2017-09-08  
Sjuksköterskorna på geriatriskt centrum i Umeå har bildat en Journal club där vetenskapliga, etiska och arbetsmiljöfrågor diskuteras. Syftet är att utveckla jobbet och få bättre förståelse för såväl patienter som kollegor.
 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »