Chefer och Ledare

Omvärlden - vecka 36

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

img

Nytt digitalt verktyg synliggör ojämställdheten på jobbet

img Jonas Vallgårda, Av, 2017-09-08  

Det krävs ett genusperspektiv i det dagliga arbetsmiljöarbetet för att komma tillrätta med kvinnors ökade ohälsa. Arbetsmiljöverket har utvecklat ett digitalt verktyg som analyserar och synliggör skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer. Forskningen visar att arbetsplatser där kvinnor är i majoritet ofta har sämre arbetsmiljö än arbetsplatser i mansdominerade sektorer. I den arbetsmiljö där flest kvinnor jobbar har man inte samma förutsättningar vad gäller resurser, tillgång till hjälpmedel och utrustning som i mansdominerade verksamheter. Arbetsmiljöverkets digitala verktyg jämför olika arbetsplatser och synliggör genusskillnader och förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Var tredje är oinspirerad på jobbet

Jonas Vallgårda, Prevent, 2017-09-08  

Enligt Folkuniversitetets undersökning "Mitt-i-karriären" vill 38 procent byta arbetsgivare och 33 procent vill byta yrkesroll de närmaste åren. Totalt sett motsvarar det en ökning med tio procentenheter sedan 2013. 37 procent av de tillfrågade känner sig oinspirerade på jobbet och 42 procent anser att det är svårt att hantera arbetsbelastningen.

Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle

img Jonas Vallgårda, Kvalitetsmagasinet, 2017-09-08  

Nu är beslutet fattat, det blir en ny myndighet för arbetsmiljökunskap som delvis ersätter det gamla Arbetsmiljöinstitutet. Myndigheten placeras i Gävle och inleder sin verksamhet den 1 juni 2018 ... Fokus för myndigheten blir att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om arbetsmiljö samt kommunicera denna på ett målgruppsanpassat sätt. Syftet är att stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna.

Riksrevisionen granskar effektivitet och produktivitet vid universitet och högskolor

Jonas Vallgårda, Riksrevisionen, 2017-09-08  

Riksrevisionen genomför just nu i samarbete med de nordiska länderna en granskning av effektivitet och produktivitet vid universitet och högskolor i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i februari 2019.

Nytt 3-årigt kollektivavtal klart för 40 000 personliga assistenter

Jonas Vallgårda, Vestmanlands Läns Tidning, 2017-09-08  
Vårdföretagarna och Kommunal är överens om ett nytt kollektiv avtal för privatanställda personliga assistenter. Avtalet löper på tre år och håller sig inom ramen för arbetsmarknadens märke.

Landets dyraste vård i Stockholm - men inte bästa

Per Malmquist, Svenska Dagbladet, 2017-09-06  
Sjukvården i Stockholm fortsätter att vara dyrast i Sverige. I Stockholm satsar man årligen drygt 3 500 kr mer per invånare än i Västra Götaland - men vårdkvaliteten är i många fall lägre än i andra delar av landet, enligt SKL.
 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »