Chefer och Ledare

Omvärlden vecka 36 - 2018

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

img

Hon slår hål på myten om ledaren som hjälte

img Jonas Vallgårda, Kvalitetsmagasinet Ledarskap, 2018-09-06  

Ledare har en övertro på styrdokument, strategier och mål. Tvärtom kan överdrivet användande av dessa dokument skapa oro i organisationer. Istället borde chefer och ledare ägna tid åt verkligheten. Och satsa på att lära sig gruppdynamik.

Utmaning: banbrytande behandlingar som ingen kan betala för

img Jonas Vallgårda, BioStock, 2018-09-07  
I dagarna arrangeras IHE Forum som i år tar upp hur nya ökande kostnader för teknologier ska rymmas inom vårdens strama budgetar.

M, S och SD vill inte följa barnkonventionen

img Jonas Vallgårda, Dagens Samhälle All Debatt, 2018-09-06  
Unicef har granskat riksdagspartiernas valmanifest ur ett barnrättsperspektiv och finner att alltför få uppmärksammar frågan om våld mot barn samt att familjeåterförening för barn på flykt inte är en självklarhet för alla – trots att det strider mot barnkonventionen att neka barn att leva med sin familj.

Vi kan erbjuda flera tusen mer i lön

img Jonas Vallgårda, SVT Nyheter Öst, 2018-09-06  
Nästan dubbla lönen och bättre arbetstider. Flera sjuksköterskor som SVT pratat med tror att flykten till bemanningsföretag och privata vårdboendet bara har börjat. Konkurrensen om sjuksköterskorna är brutal.

Bra vanor som goda chefer har

img Jonas Vallgårda, Arbetsmiljöforum Du & Jobbet, 2018-09-05  

Goda chefer accepterar att misstag sker. Förmåga att lösa konflikter ligger i topp när affärssajten fastcompany listar önskvärda egenskaper hos chefer. Att chefen är viktig för arbetsgruppens resultat tycks alla vara ense om. I affärssajten lista över viktiga vanor som goda chefer har ligger kommunikationsförmåga på första plats. Bra chefer vill veta vad de anställda tycker och har koll på vad som pågår på arbetsplatsen. Cheferna engagerar de anställda i en dialog och visar att synpunkterna är värdefulla.

Bonus och arbetsglädje lockar sjuksköterskor till Sollefteå

img Jonas Vallgårda, Vårdfokus Nyheter, 2018-09-05  
Sollefteå kommun har blivit av med utgifterna för hyrpersonal i hälso- och sjukvården. Tack vare flyttbonus, mer inflytande och utvecklingsmöjligheter har man lyckats rekrytera elva nya sjuksköterskor.

Dåligt it-stöd stort stressmoment för vårdchefer

img Jonas Vallgårda, Computer Sweden, 2018-09-05  

Arbetsmiljön för mellancheferna i vården har stora brister. It-stödet är en av de värsta stressfaktorerna. Arbetsmiljöverket har tittat närmare på hur arbetsmiljön ser ut för första linjens chefer i vården – de chefer som befinner sig ute i verksamheten. Ofta har de en tung arbetsbelastning där de jobbar under tidspress och har ansvar för många medarbetare. Och det ser inte bra ut – 99 av 100 besökta arbetsplatser har brister som måste åtgärdas, visar tillsynen.

Köerna till specialistvård ökar

img Jonas Vallgårda, Sveriges Radio Inrikesnyheter, 2018-09-05  
Det blir allt längre köer till specialistvård inom landstingen. I vissa landsting har köerna ökat med över 30 procentenheter på fem år.

Flexibelt arbete lockar de bästa talangerna

img Jonas Vallgårda, Kvalitetsmagasinet Arbetsmiljö, 2018-09-04  

Flexibelt arbete blir allt vanligare och inte minst unga millennials uppskattar möjligheten att arbeta var som helst. I en undersökning från International Workplace Group (IWG) uppger 80 procent att flexibelt arbete kan hjälpa företaget att rekrytera och behålla de bästa talangerna.

Tillit viktigt på det flexibla kontoret

Jonas Vallgårda, Prevent Tidningen Arbetsliv Ledarskap, 2018-09-04  

Som chef på ett aktivitetsbaserat kontor behöver du jobba på relationerna till dina medarbetare. Du måste få medarbetarnas tillit, vara lyhörd och coachande – men kanske också göra fikastunden obligatorisk.

 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »