Chefer och Ledare

Omvärlden - vecka 34, 2019

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

img

Kaffe! – livselexiret på jobbet

Jonas Vallgårda, Prevent Arbetsliv Senaste Artiklar, 23 Aug 2019  

Morgonkaffe, kaffe på maten och eftermiddagståren. För många svenskar är kaffedrickandet närmast rituellt. Att fika tillsammans på jobbet är inte bara bra för gemenskapen. Det kan också öka företagets lönsamhet enligt en studie. Det var inte många år sedan som förmiddags- och eftermiddagsfika var ett stenhårt obligatorium på landets arbetsplatser. Allt arbete avbröts. Alla gick till fikarummet. Den som inte hängde på gick man och hämtade...

Snabbare information när mediciner tar slut

img Jonas Vallgårda, Dagens Medicin Nyheter, 22 Aug 2019  

Tillfällig brist på viktiga mediciner är ett växande problem. Nu får Läkemedelsverket i uppdrag att snabba på rapporteringen och i kritiska lägen tydligare vägleda om alternativa behandlingar. – Informationen måste bli tydligare och spridas smidigare, summerar socialminister Lena Hallengren (S).

Konsten att bli chef över kollegorna

img Jonas Vallgårda, SACO Chefstidningen, 21 Aug 2019  

Goda förkunskaper och etablerade relationer. Men också missunnsamma medarbetare och förtroliga samtal som tystnar när du kliver in i fikarummet. Att bli chef över kollegorna kan vara oväntat tufft.

Arbetsförmedlingen och Google ger ut kom igång-guide till livslångt lärande

img Jonas Vallgårda, Arbetsförmedlingen, 21 Aug 2019  

Yrkesarbetande i Sverige kompetensutvecklar sig för lite och för sällan i förhållande till digitaliseringen och de snabba förändringarna på arbetsmarknaden, visar en ny undersökning från Kantar Sifo. För att råda bot på det har Arbetsförmedlingen och Google tagit fram guiden "Kom igång med ditt vardagslärande". - Kompetensutveckling är inte ett naturligt inslag i människors liv, utan något som sker en eller några gånger per år, och då ofta i traditionellt, fysiskt kursformat. Det är inte hållbart på en arbetsmarknad där kompetenskraven ständigt förändras. Det krävs en ny syn på lärande, och nya vanor, för att vi ska hålla en jämn takt med samhällsutvecklingen, säger Erik Sandström, chef på Arbetsförmedlingen Direkt och medförfattare till guiden.

Högre överlevnad på universitetssjukhus efter trauma

img Jonas Vallgårda, Dagens Medicin Vetenskap, 20 Aug 2019  

Patienter som vårdats för trauma på ett universitetssjukhus hade lägre risk att avlida inom 30 dagar, jämfört med patienter som fått vård på ett läns-eller länsdelssjukhus. Det visar en tillbakablickande analys av över 35 000 svenska patientfall.

Så stor personalgrupp är bäst

img Jonas Vallgårda, Arbetsmiljöforum Du & Jobbet, 19 Aug 2019  
Vad säger du om de offentliga arbetsplatser där chefer har 30-40, och ibland ännu fler, medarbetare? – Där hinner inte cheferna med och har inte förutsättningar att göra ett gott ledarskapsarbete. Det blir svårt att skapa en miljö där medarbetarna känner sig respekterade, och det går också ut över brukarna. I Nyckeltalsinstitutets årsrapport för 2019 slår man även fast ett antal trender på svensk arbetsmarknad. En sådan är att det är svårt att få nyrekryterade personer att stanna på sina tjänster.

Vill införa digitalt vaccinationsregister

img Jonas Vallgårda, Dagens Medicin Nyheter, 19 Aug 2019  

Regeringen vill införa ett digitalt vaccinationsregister som ska göra det enklare för patienter och sjukvård att ha koll på vilka vaccinationer människor har tagit. En snabbutredning har därför tillsatts.

Här är Sveriges mest digitala sjukhusbygge

Jonas Vallgårda, Fastighetsnytt, 16 Aug 2019  

Norrlands universitetssjukhus i Umeå fortsätter sin digitala satsning. Nu används en mängd smarta systemlösningar som förlänger fastigheters livslängd, sparar energi och förbättrar driften i ett nytt miljardbygge inom sjukhuset som väntas bli klart 2022. Digitaliseringen av vården är enligt Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör för Region Västerbotten, nödvändig för att nå visionen för e-hälsa 2025. 

 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »