Chefer och Ledare

Omvärlden - vecka 25

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

Glad midsommar!

img

Topp 3: Heta kompetenser för chefer just nu

Jonas Vallgårda, Tidningen Chef, 2017-06-19  

Nytänkande, strategisk och kreativ. Dessa egenskaper är attraktiva som ledare. Men det är helt andra kompetenser som efterfrågas i jobbannonser för chefer just nu ...

Chefer vill ha mer stöd från chefen

img Jonas Vallgårda, Prevent, 2017-06-22  

Hög arbetsbelastning och bristande stöd är vanliga problem för verksamhetsnära chefer, särskilt i offentlig sektor ... Bara fyra av tio chefer får återkoppling på sitt ledarskap av närmsta chef. Var tredje chef är dessutom osäker på sitt uppdrag ...

Nu startar sista stora avtalsrörelsen 2017

Jonas Vallgårda, Offentliganställdas Förhandlingsråd, 2017-06-21  

Idag har förhandlingsorganet OFR/S,P,O växlat yrkande med Arbetsgivarverket. OFR/S,P,O vill ha siffersatta löneökningar i nivå med den övriga arbetsmarknaden. Utgångspunkten är att teckna ett ettårigt avtal. För medlemmarna är det viktigt med en bra löneutveckling. Men det är också betydelsefullt att förbättra arbetsvillkoren för att få en bättre arbetsmiljö.

Översyn av komplettering av läkarintyg vid sjukskrivning

Jonas Vallgårda, Regeringen Socialdepartementet, 2017-06-21  
Regeringen kommer imorgon torsdag att ge Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga omfattningen av begärda kompletteringar av läkarintyg då den sjukskrivnes arbetsförmåga ska bedömas. Detta eftersom det i dagsläget pågår en diskussion mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården om kvaliteten i läkarintyg som präglas av ett misstroende dem emellan.

Vårdcentral vill kunna begränsa antalet patienter

Jonas Vallgårda, SVT Västernorrland, 2017-06-20  
Läkarna på Sidsjö vårdcentral klarar inte av att ta emot alla patienter som vill komma dit. Nu vill de kunna införa ett listningsstopp, men enligt Landstinget i Västernorrland skulle det vara att bryta mot lagen.

Lärar- och vårdstudenter: Så stoppas flykten från våra välfärdsyrken

Jonas Vallgårda, Dagens Arena, 2017-06-20  
Vi utbildar oss inom yrken där 60 000 lärare och 50 000 sjuksköterskor kommer att saknas redan inom några år.

Bristen på sjuksköterskor kostar allt mer

Jonas Vallgårda, Dagens Nyheter, 2017-06-20  

Kostnaderna för sjuksköterskebristen ser ut att slå alla rekord i sommar. Stockholms läns landstings eget bokslut för 2016 visar att sjuksköterskebristen blir värre. Och en rapport från de första fyra månaderna visar att kostnaderna fortsätter att öka.

– Vi befarar att situationen i år kommer att bli värre än tidigare år, säger oppositionslandstingsrådet Jens Sjöström.

Fler allvarliga biverkningar av medicin

Jonas Vallgårda, Dagens Nyheter, 2017-06-19  
Fallen med allvarliga biverkningar av läkemedel ökar. Ändå tror Läkemedelsverket att många fler är drabbade.
 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »