Chefer och Ledare

Omvärlden - vecka 24, 2020

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

 

img

"Alla ska känna sig viktiga och sedda av sin chef"

img Jonas Vallgårda, Vardforbundet / 12 Jun 2020  

Barnmorskan och enhetschefen Anna-Karin Ekstrand menar att det personcentrerade ledarskapet får medarbetare att växa. 

"Svåra prioriteringar kommer att behöva göras"

img Dagens Medicin Nyheter / 12 Jun 2020  
Ta fram bedömningar av behoven i olika patientgrupper samt i vilken utsträckning de tillgodoses i dag, föreslår debattörer från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Kvinnorna är sjukare – störst skillnad i kommuner

img Jonas Vallgårda, Du & Jobbet / 12 Jun 2020  
De långa sjukskrivningarna minskar något både hos offentliga och privata arbetsgivare. Kvinnorna står för den stora andelen av sjukskrivningarna, allra tydligast är det i kommuner och landsting. Psykiska diagnoser är vanligast i kommuner och landsting. Sedan 2016 minskar antalet långa sjukskrivningar (över 90 dagar) något på svensk arbetsmarknad. AFA Försäkring har nu tagit fram statistik som sträcker sig till 2018 utgång och kan konstatera att minskningen fortsätter.

Vi var ett av de sjukhusen i Sverige som fick den första covidpatienten och den första smittade medarbetaren

img Jonas Vallgårda, Personal & Ledarskap Nyheter / 10 Jun 2020  

Lena Henning, hr-direktör, Danderyds sjukhus: "Vi var ett av de sjukhusen i Sverige som fick den första covidpatienten och den första smittade medarbetaren. Sjukhusledningen gick tidigt upp i det vi kallar stabsläge och den första perioden jobbade vi sju dagar i veckan, ofta dygnet runt, med att försöka orientera oss hur våra medarbetare skulle arbeta med det nya viruset."

Krisen påverkar kommunens service och kommunikation – detta bör cheferna fokusera på

img Jonas Vallgårda, Motivation.se / 10 Jun 2020  
Sveriges invånare är i regel positivt inställda till bemötandet från kommunernas handläggare. Det visar Medborgarpulsen 2020, en undersökning som är genomförd av Brilliant Future Sverige bland 27 av Sveriges kommuner. Engagerade medarbetare är en nyckel för att utveckla och stärka dialogen med kommunens medborgare. Det är medarbetarna på kommunens kontaktcenter som varje dag möter medborgarna och i kristider ställs det extra höga krav på att kommunerna tillhandahåller god medborgarservice, smidig ärendehantering och effektiv resursanvändning.

Sista chansen att nominera Årets Vårdchef!

img Jonas Vallgårda, Vardforbundet / 12 Jun 2020  

Aldrig har det varit viktigare att lyfta beundransvärda insatser. Hylla en chef som du tycker gör skillnad med sitt ledarskap inom hälso- och sjukvården. Nominera till Årets Vårdchef!

HR i coronakrisen

img Jonas Vallgårda, Personal & Ledarskap Nyheter / 10 Jun 2020  

Ann-Kristin Blomberg hr-chef för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö Stad: "Jag fick ett nytt uppdrag att äga hr-frågor kopplade till covid-19 inom förvaltningen. Tidigt jobbade vi med olika scenarios för att förbereda oss och den interna bemanningsenheten på kommunen fick i uppdrag att bemanna upp snabbt.

Kollegor viktigast för en attraktiv arbetsplats

img Jonas Vallgårda, VD-tidningen / 09 Jun 2020  
En ny undersökning visar att kollegor och det sociala sammanhanget på arbetsplatsen har seglat upp som den absolut viktigaste faktorn för att en arbetsplats ska ses som attraktiv, särskilt för den yngre generationen. Hela 93 procent av de tillfrågade anser att kollegor är viktiga eller mycket viktiga. Trenden innebär en utmaning för arbetsgivarna, särskilt nu när hemarbete ökar dramatiskt i samband med coronakrisen.

Regeringens äldreomsorgslyft

img Jonas Vallgårda, Regeringskansliet / 08 Jun 2020  

Socialstyrelsen får i uppdrag att under 2020 betala ut 462 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner som en del av satsningen Äldreomsorgslyftet. Satsningen planeras omfatta sammanlagt ca 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021. Medlen ska möjliggöra för anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre att kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Regeringens Äldreomsorgslyft syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

Svenska sjuksköterskor vänder åter till Norge

img Jonas Vallgårda, Lag & Avtal Senaste Nytt / 08 Jun 2020  
Coronakrisen sätter press på den svenska vårdpersonalen. Men efter flera års nedgång riktar nu många åter blickarna mot Norge. − Nu är trenden på väg tillbaka till Norge både bland läkare och bland sjuksköterskor, säger Outi Luiro, vd för Zest Care, ett bemanningsföretag som försökt locka svensk sjukvårdpersonal tillbaka till Sverige.

Apoteksgruppen inför födelsemärkeskontroll på utvalda apotek

img Jonas Vallgårda, Mynewsdesk Offentlig Sektor / 08 Jun 2020  
Apoteksgruppen erbjuder från och med 22 juni en ny hälsotjänst för kontroll av födelsemärken på nio apotek. Undersökningen genomförs i samarbete med vårdgivaren Dermly.
 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda, yrke & vårdutveckling.

Bild av Larisa Koshkina från Pixabay

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »