Chefer och Ledare

Omvärlden - vecka 15

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare. Lite senare på grund av påsken, men med en vårbudgetspecial!

img

Vårbudgetreformer inom hälsa- och sjukvård

img Jonas Vallgårda, Regeringen Socialdepartementet, 2017-04-18  

Regeringens vårbudget för 2017 presentrades idag. Inom området hälsa- och sjukvård finns främst två förändringar. Det ena är ytterligare en halv miljard till förlossningsvården och kvinnors hälsa. Det andra ytterligare 100 miljoner till barn och ungas psykiska hälsa.

- 500 miljoner kronor tillförs förlossningsvården för att stärka förlossningsvården och eftervården för nyförlösta kvinnor. Pengarna är ett tillskott till den befintliga satsningen på 400 miljoner kronor årligen regeringen gör på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Medlen får användas både under 2017 och 2018.

- 100 miljoner tillförs också barn- och ungdomspsykiatri, inklusive första linjens psykiatri i primärvården. Sedan 2016 avsätter regeringen cirka 1 miljard kronor per år för insatser inom psykisk hälsa. Förstärkningen på 100 miljoner görs för att möta den ökande ohälsan bland barn och unga vuxna. Medlen får användas både under 2017 och 2018.

Regeringen gör också en satsning på ökad bemanning (socialsekreterare, assistenter och arbetsledare) inom den sociala barn- och ungdomsvården med ytterligare 150 miljoner kronor. Totalt satsar regeringen därmed 360 miljoner kronor i år på ökad bemanning i den sociala barn- och ungdomsvården och 40 miljoner på kvalitets- och kompetensutveckling. Här kan vi notera att pengarna får inte användas till att förstärka bemanningen via bemanningsbolag.

Kartläggning visar brister i vården av kvinnor efter förlossning

Jonas Vallgårda, Socialstyrelsen, 2017-04-18  

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen gjort en enkätundersökning och kartläggning av vården efter förlossning. Resultaten visar att det finns brister i vården och stora skillnader mellan landstingen.

Minska pressen på mellancheferna

img Jonas Vallgårda, 2017-04-17  

Det kommer många bevis för att mellanchefer är nycklar till att öka intäkterna och att få organisationen att fungera. Samtidigt utsätts mellanchefer för särskilda påfrestningar. Det skriver Ny Teknik som ger forskarnas tips på hur mellanchefernas tillvaro kan förbättras.

40.000 äldre undernärda inom omsorgen

Jonas Vallgårda, SVD, 2017-04-17  

Det beskrivs som svält och nästintill aktiv dödshjälp. En ny rapport visar att närmare 40 000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen. Och fler än 100 000 riskerar att bli det, enligt statistik från det nationella kvalitetsregistret Senior alert och Socialstyrelsens statistikdatabas. I vissa kommuner är andelen så hög som en fjärdedel.

Sahlgrenska värvar grekiska sjuksköterskor

Jonas Vallgårda, Göteborgs-Posten, 2017-04-16  
Stängda vårdplatser och stressad personal har fått Sahlgrenska att vända sig utomlands. Nu ska grekiska sjuksköterskor vara med och lösa personalbristen på sjukhuset. Stavroula Papatsori är en av dem som lockats till Göteborg.

20 000 kronor per semestervecka

Jonas Vallgårda, Norran, 2017-04-15  
Landstinget lockar nu med extra ersättning för att klara vården i sommar. På vissa håll erbjuds personal 20 000 kronor per uppskjuten semestervecka.

Ambulanspersonal tillbakavisar kritik efter terrordådet

Jonas Vallgårda, Sveriges Radio, 2017-04-12  
Enligt Ambulansförbunder Alarm saknadeambulanspersonalen ordentlig skyddsutrustning och personalen utsattes för onödiga risker efter terrordådet i Stockholm.

7 startupbolag som vill digitalisera vården

Per Malmquist, DiGITAL, 2017-04-10  
Ministern ansvarig för idrott sjukvård och folkhälsa, Gabriel Wikström (S), tror på en digitaliserad vård och att Sverige ska vara världsledande inom e-hälsa om åtta år.
 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »