Chefer och Ledare

Omvärlden - vecka 14

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

img

Det får chefen att orka

img Jonas Vallgårda, Prevent, 2017-04-07  

Forskaren Christin Mellner, doktor i arbetspsykologi vid Stockholms universitet, har undersökt hur ett hållbart ledarskap kan se ut. 22 chefer har djupintervjuats och 1 817 chefer har svarat på en webbenkät för att ge en fördjupad bild av chefers arbetssituation och vad som krävs för att orka och vilja vara ledare i dagens arbetsliv som präglas av snabba förändringar och flexibilitet.

Margareta Winberg ska göra en översyn av socialtjänstlagen

Jonas Vallgårda, Regeringen Socialdepartementet, 2017-04-07  
Margareta Winberg har utsetts till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Regeringen vill med detta beslut utforma en jämlik och jämställd socialtjänst som bidrar till social hållbarhet och som med individen i fokus arbetar med tidiga, förebyggande och trygghetsskapande insatser och som ger omvårdnad och omsorg utifrån individens enskilda behov och egna ansvar.

Häftig kritik mot mix med färre sjuksköterskor

Jonas Vallgårda, Vårdfokus, 2017-04-06  
Vårdförbundet bet ifrån rejält mot de landsting som prövar att ersätta sjuksköterskor med annan personal.

Bra lön och löneutveckling - Viktigast för att sjuksköterskor ska stanna hos sin arbetsgivare

Jonas Vallgårda, MyNewsdesk, 2017-04-06  

90% av sjuksköterskorna anser att lön och löneutveckling är en av de viktigaste faktorerna för att stanna hos sina arbetsgivare.

Stor brist på sjuksköterskor i toppen

Jonas Vallgårda, Dagens Medicin, 2017-04-05  
Det är inte bara på vårdgolvet som sjuksköterskorna är en bristvara. I universitetssjukhusens toppar är de fortfarande få, i vissa ledningsgrupper saknas de helt.

Läkare på nätet vill bli del av vården

Jonas Vallgårda, Sveriges Radio Malmöhus Nyheter, 2017-04-04  

Alltfler skåningar träffar läkare på nätet. En av de stora aktörerna på marknaden för digitala vårdcentraler är Malmöbaserade Min doktor, som hoppas bli en naturlig del av hela vårdsystemet. – Det är tillgängligheten som vi kan hjälpa till med på ett väldigt bra sätt. Vi har en svarstid på ungefär 25 minuter från att man har skapat underlaget till att läkaren börjar ha en dialog med dig.

Vårdrelaterade infektioner en betydande del av vårdskadorna på sjukhus

Jonas Vallgårda, Läkartidningen, 2017-04-04  

En studie i Linköping visar att fler fall borde kunna undvikas: Pernilla Nordqvist, leg sjuksköterska, utvecklingsledare Magnus Roberg, hygienöverläkare, Smittskydd och vårdhygien; båda Centrum för verksamhetsstöd och utveckling,

Tio tips för bättre feedback

Jonas Vallgårda, Kvalitetsmagasinet Arbetsmiljö, 2017-04-04  

Hur etablerar man en god återkopplingskultur? Här är tio konkreta tips att inspireras av. Feedback och återkoppling är viktiga ingredienser i en verksamhet som vill bygga en förbättringskultur ... 

 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »