Chefer och Ledare

Omvärlden - vecka 14, 2020

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

 

img

En hälsning från Vårdförbundet till alla chefer!

img Jonas Vallgårda, YouTube / 03 Apr 2020  

I tider när inget är som vanligt och vi utmanas till bristningsgränsen, är du som chef i ditt uppdrag viktigare än någonsin. Vårdförbundet påverkar arbetsgivare, myndigheter och beslutsfattare för att du som chef ska ha de bästa förutsättningarna att klara av ditt viktiga uppdrag... (klicka på länken för att se videon)

Region Stockholm aktiverar krislägesavtal

img Jonas Vallgårda, Dagens Samhälle / 03 Apr 2020  

SKR har godkänt att avtalet aktiveras för all personal i intensivvården i Region Stockholm.

"I Mölndal är klimatet ett helt annat"

img Jonas Vallgårda, Dagens Samhälle / 03 Apr 2020  
"Jag vill inte vara med i den här sandlådan", sa SD-styrda Hörbys socialchef Eva Klang Vänerklint. Nu lämnar hon kommunen för att bli vård- och omsorgschef i Mölndals stad.

Beslutsalgoritmerna är här för att stanna

img Jonas Vallgårda, Dagens Samhälle / 03 Apr 2020  
Det är viktigt att kommuner och regioner omfamnar, försöker förstå och förbereder sig inför framtida utmaningar rörande användandet av algoritmer och automatiserade processer i sin verksamhet, skriver Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet

Lär krisen oss framtidens ledarskap?

img Jonas Vallgårda, M Dalsvall Blogg / 03 Apr 2020  
Att chefer ska kunna och veta allt är en seglivat organisatorisk myt. Tar hanteringen av pandemin till slut knäcken på idén om den allvetande chefen och leder oss till framtidens ledarskap? De flesta organisationer har en hierarkisk struktur. Ett fåtal högst upp ska ta beslut som påverkar ett flertal som ska utföra. Hierarki som […] Inlägget Lär krisen oss framtidens ledarskap? dök först upp på HR Akuten.

Coronaviruset – ny checklista ska hjälpa företagen att säkra arbetsmiljön

img Jonas Vallgårda, Prevent Pressmeddelanden & Nyheter / 02 Apr 2020  

Hur påverkar det nya coronaviruset arbetsmiljön? Vilket ansvar har arbetsgivaren? Hur kan man undvika smitta? Det nya coronaviruset väcker många frågor. För att stötta företagen har Prevent tagit fram en ny digital checklista som kan användas på alla arbetsplatser. Det nya coronavirusets påverkar hela vårt samhälle och inte minst våra arbetsplatser. Myndigheternas rekommendationer uppdateras hela tiden och företagen måste vara beredda att ändra sina riktlinjer och rutiner med kort varsel. För att underlätta arbetet med att säkra en god arbetsmiljö och undvika smitta på arbetsplatsen har Prevent tagit fram en ny kostnadsfri checklista.

Hur bör man kommunicera kring Corona

img Jonas Vallgårda, VD-tidningen / 02 Apr 2020  
I denna snabbrörliga värld står många ledare inför frågor som de kanske inte ens har svar på. Vad ska man som ledare tänka på i sin kommunikation kring Corona och hur bör man organisera sig? Här kommer artikel 2 i min serie om kommunikation för ledare med anledning av Corona (Covid-19).

Akuta åtgärder behövs för att skydda vårdpersonalen

img Jonas Vallgårda, Dagens Samhälle / 02 Apr 2020  
Kommuners och regioners bristande framförhållning när det gäller materiel, skyddsutrustning och personal gör att våra medlemmar och andra professioner i vården riskerar sina egna liv för att rädda andras. Den starka ansvarskänslan gentemot patienterna får inte utnyttjas, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Ytterligare tillskott till kommuner och regioner

img Jonas Vallgårda, Regeringskansliet / 02 Apr 2020  

Många kommuner och regioner drabbas hårt ekonomiskt till följd av det pågående utbrottet av covid-19. Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna avser därför att föreslå tillskott på sammanlagt 22 miljarder kronor i vårändringsbudgeten för 2020, som presenteras den 15 april. Förstärkningen görs genom både ökade generella statsbidrag och en ökning av beloppet som ska täcka merkostnader inom hälso- och sjukvård samt omsorg... merkostnader kopplade till utbrottet av covid-19...

COVID-19 Vaccine: Here Are Steps It Will Need to Go Through During Development

img Jonas Vallgårda, Sci-News.com Latest News / 02 Apr 2020  
Since humans haven’t previously been exposed to the SARS-CoV-2 coronavirus, our bodies aren’t well equipped to deal with being infected by it. A vaccine would allow the body to safely develop an immune response to COVID-19 that could prevent or control infection. But it takes time to develop safe and effective vaccines — usually five to ten years on average. Despite promising reports about potential coronavirus vaccines being developed worldwide, it could still take an estimated 12-18 months to develop one.

Utredare: Kommunal sjukvård är likställd med regional vård

img Jonas Vallgårda, Dagens Medicin Nyheter / 01 Apr 2020  
Byt ut begreppet hemsjukvård, inför en tydlig målbeskrivning i individuella vårdplaner och lagstifta om praktikplatser. Det är några av de förslag som utredare Anna Nergårdh lämnat i dag.

Receptbelagda läkemedel ransoneras

img Jonas Vallgårda, DN.SE / 01 Apr 2020  

Från och med onsdagen stoppas försäljning av alla receptbelagda läkemedel för mer än den mängd som patienten behöver under en tremånadersperiod. Orsaken är en ökad hamstring av läkemedel under coronakrisen. - Vi har sett att fler har börjat handla mer än man behöver och hämtat ut hela sin årsranson. Nu blir det alltså omöjligt att hämta ut läkemedel för mer än tre månader framåt, säger Lena Hallengren. Samtidigt understryker hon att det i nuläget inte är någon brist på läkemedel. Ransoneringen är förebyggande. - Vi vill som land skapa oss en tidsfrist innan vi får en brist och att se till att vi klarar oss under hela den här perioden.

 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Bild av Larisa Koshkina från Pixabay

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »