Chefer och Ledare

Omvärlden vecka 14 - 2018

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

img

De 5 hetaste kontorstrenderna - Arbetsmiljö, Organisationen

img Jonas Vallgårda, Kvalitetsmagasinet, 2018-04-06  

Wellspots, kvalitativt samarbete, individens beteende först, office nudging och servicedesign är de fem trender som konsultföretaget Gotowork menar är de kontorstrender som kommer att få mest betydelse och störst inverkan på kontoren under 2018.

Många landsting förstår inte att de behöver sin personal

Jonas Vallgårda, Dagens Samhälle All Debatt, 2018-04-05  
I en tid när det mesta har avreglerats är sjukvården snart den enda arena där politiker kan detaljstyra sina undersåtar. Men för mig ser politiken snarare ut som problemet än lösningen på sjukvårdens problem. Ideologiska hjärtefrågor går före patienters och brukares väl, skriver Åsa Moberg.

Tilltänkt sjukhuschef drar tillbaka ansökan efter kritik

Jonas Vallgårda, Dagens Medicin, 2018-04-04  
Den sjuksköterska som arbetsgivaren velat ha som sjukhuschef vid Centralsjukhuset i Kristianstad drar tillbaka sin ansökan. Motståndet från läkarkåren blev för stort.

Allt fler äldre får många olika läkemedel

Jonas Vallgårda, Socialstyrelsen Pressmeddelanden, 2018-04-04  

Andelen äldre som får tio eller fler läkemedel ökar inom äldreomsorgen. Men skillnaderna är stora mellan olika kommuner. Tydliga regionala skillnader syns också vad gäller antalet lår- och höftfrakturer, visar rapporten "Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre".

Mellan 2016 och 2017 ökade andelen personer över 75 år som har tio eller fler läkemedel. Inom hemtjänsten hade 24,2 procent tio eller fler läkemedel förskrivna 2017, och inom särskilt boende 31,9 procent.

Samarbete och tidiga förberedelser viktigt när Nationella läkemedelslistan byggs upp

Jonas Vallgårda, Mynewsdesk Offentlig Sektor, 2018-04-03  
Den fördjupade förstudie som eHälsomyndigheten nu har lämnat till regeringen visar att ett brett samarbete är nödvändigt när Nationella läkemedelslistan skapas. Det är också viktigt att vården och apoteken tillsammans med sina systemleverantörer tidigt börjar arbetet med att ansluta sina system till läkemedelslistan.

Tusentals akutbesökare flyttas

Jonas Vallgårda, Sveriges Radio Ekot, 2018-03-31  
Stora förändringar väntar i Stockholms akutvård när 70 000 akutbesökare ska flyttas. Ändå säger chefläkaren att lika många patienter från övriga Sverige ska tas emot.

Ekospecial: Så vill partierna förbättra vården

Jonas Vallgårda, Sveriges Radio Ekot, 2018-03-30  
Sjukvården är generellt sett bra i Sverige enligt experter och mätningar. Men ändå finns ett missnöje. Bilden är att det tar lång tid för sjuka att få behandling, det saknas personal och det saknas vårdplatser. Vården är en av väljarnas viktigaste frågor och partierna har en rad förslag som bland annat går ut på att stärka primärvården, förbättra för personalen och korta köerna. Men frågan är om det är de bästa lösningarna som de diskuterar eller om de, egentligen, finns någon annanstans.

Vem vill vara verksamhetschef?

Jonas Vallgårda, Dagens Medicin Blogg, 2018-03-29  
Dags för ”Mea Culpa” från verksamhetscheferna? I en tidigare blogg har vi diskuterat viken roll personalen, framför allt läkarna har spelat för uppkomsten av den försämrade arbetsmiljön med effekter för patienterna i form av dåligt bemötande, väntetider och dålig information. Legitimerad personal arbetar med eget verksamhetsansvar men är underställd en verksamhetschef vars uppgifter är definierade och lagreglerade.
 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »