Chefer och Ledare

Omvärlden vecka 11 - 2018

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

img

Är du totalseparerare eller arbetsintegrerare?

img Jonas Vallgårda, Prevent, 2018-03-16  
Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv heter forskningsprojektet som pågår fram till 2020 och finansieras av AFA Försäkring. I en studie har anställda vid industriföretagen Valmet och Astra Zeneca fått fylla i aktivitetsdagböcker där de bland annat angivit var, när och hur de ägnar sig åt gränsöverskridande aktiviteter och hur de kände vid tillfället. - Vi har analyserat de mönster som kommit fram, om man är en person som låter arbete och privatliv spilla över i varandra, eller om det är bara vissa frågor i jobbet som får komma in i privatlivet eller tvärtom, säger Kristina Palm, forskare vid Karolinska institutet och KTH.

Rekommenderad patientavgift för digital vård

Jonas Vallgårda, Sveriges Kommuner och Landsting, 2018-03-16  
SKL:s styrelse har beslutat att rekommendera en minimiavgift för digitala vårdkontakter på 100 kronor per besök. Varje landsting avgör om man vill sätta en högre avgift.

Musikvideon ska locka nya sjuksköterskor

Jonas Vallgårda, GT, 2018-03-16  
Urologen på Sahlgrenska söker nya sjuksköterskor - på ett lite annorlunda sätt. ...

Kvinnor får mindre återhämtning på jobbet

img Jonas Vallgårda, Duochjobbet, 2018-03-16  

Varför är kvinnor mer sjukskrivna än män? Större ansvar för hem och barn, brukar svaret lyda. Enligt forskaren Mats Hagberg handlar det i stället om att kvinnor får mindre återhämtning på jobbet. När det gäller långtidssjukskrivningar är män avsevärt mindre drabbade än kvinnor. Om man tittar på sjukskrivningsdagar efter dag 14 i en sjukskrivningsperiod så har män i snitt fem sådana sjukdagar per år, kvinnor i snitt elva dagar. Så vad beror skillnaden på?

Paradigmskifte inom hälso- och sjukvården ställer krav på färre och bredare specialiteter

Jonas Vallgårda, Mynewsdesk Offentlig Sektor, 2018-03-16  

​För att möta utmaningarna i hälso- och sjukvården lyfter Svenska Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren fram behovet av läkare med bred generalistkompetens, nödvändiga förändringar i läkarnas utbildning och vikten av långsiktig kompetensförsörjning och en fungerande lärandemiljö.

Nr 1 Maktlistan 2018: Fabian Bolin gör data av berättelser

img Jonas Vallgårda, MedTech Magazine, 2018-03-15  

För två och ett halvt år sedan, på sommaren, gick skådespelaren Fabian Bolin till doktorn. Det tryckte mot bröstet och han hade svårt att andas. Det visades vara en tumör i höjd med solar plexus. Först misstänktes lymfom. Prognosen var god och han skulle vara frisk inom ett par veckor eller månader. Men det var betydligt allvarligare än så...

”Värna primärvården – inför listningstak”

Jonas Vallgårda, Dagens Medicin, 2018-03-15  
Den svenska hälso- och sjukvården presterar överlag god medicinsk kvalitet samtidigt som det finns stora utmaningar kring bemötande, service och framför allt tillgänglighet. Och under flera års tid har det funnits en nationell samstämmighet bland både politiker och vårdprofession om att en av lösningarna på sjukvårdens utmaningar är att avlasta storsjukhusen och göra primärvården till basen i den svenska hälso- och sjukvården.

Mer fokus på läkemedel på ditt apotek

Jonas Vallgårda, Regeringen Socialdepartementet, 2018-03-14  
Regeringen vill höja kvaliteten och säkerheten på apoteksmarknaden. I en proposition till riksdagen förslås därför att apotekens grunduppdrag förtydligas, bland annat ska läkemedel och läkemedelsanvändning vara i fokus för verksamheten, inte annan försäljning. Apotekens huvuduppgift är att kunden ska få sina mediciner snabbt och den rådgivning som ges ska hålla hög kvalitet.
 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »