Chefer och Ledare

Omvärlden - vecka 10

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

img

Chefer som mobbas saknar ofta stöd

Jonas Vallgårda, Prevent Arbetsliv, 2017-03-09  

Mobbning på arbetsplatsen drabbar även chefer men de har ofta svårt att få stöd. För att komma ur situationen väljer många chefer att sluta sitt arbete, visar en studie vid Karolinska institutet. Den treåriga studien, som omfattar uppgifter från drygt 18 000 chefer, visar att 3,2 procent av dem utsatts för mobbning. Vanligast är problemet i offentlig sektor och kvinnor är mer utsatta än män. Studien omfattar också intervjuer med ett 20-tal mobbade chefer.

Debatt: Det behövs krafttag för jämställda löner

Jonas Vallgårda, Sveriges Kvinnolobby Debatt, 2017-03-08  

Sedan vi började vårt arbete för fem år sedan har klockslaget då kvinnor börjar arbeta gratis flyttats framåt. Det är bra och visar att det lönar sig att driva på. Men det måste gå snabbare. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

Chefens ålder viktigare än kön

Jonas Vallgårda, Tidningen Kollega Ledarskap, 2017-03-08  

Vilken slags chef du har eller är beror främst på chefens ålder. Om en chef är en man eller kvinna spelar mindre roll. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet. Enligt studien, i vilken svar från nära 7 000 chefsaspiranter har analyserats* - finns inga könsskillnader när det gäller ledaregenskaper som viljestyrka, instämmande framtoning, uthållighet, humörjämvikt, motståndskraft, öppenhet och initiativförmåga. Däremot är män mer benägna att ta risker.

Arbetsmiljöverket: Bryt ökningen av kvinnors ohälsa

Jonas Vallgårda, Svenska Dagbladet Brännpunkt, 2017-03-08  

Ohälsan ökar inom kvinnodominerade verk­samheter. Det gäller både offentliga och privata arbets­givare. Den utvecklingen måste brytas, skriver Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket. De värderingar och normer som ligger bakom den ojämställda arbetsmiljön är oacceptabla, skriver Erna Zelmin-Ekenhem.

- - - Nominera till Årets Vårdchef - - -

img Jonas Vallgårda, Vardforbundet, 2017-03-06  

Från och med år 2017 delar Vårdförbundet ut pris till Årets Vårdchef. Du kan till exempel nominera din chefskollega eller din egen chef. Bland kriterierna finns att chefen är medlem, har åstadkommit förändring i vården och tar tillvara på medarbetares kompetenser. Har du en fantastisk chef eller chefskollega som gör skillnad i vårdens ledarskap? Nominera hen till Årets Vårdchef.

Professorer vid Linköpings universitet: "Vårdkrisens verkliga orsaker"

Jonas Vallgårda, SvD Senaste Nytt, 2017-03-06  

Med anledning av ledaren ”Vårdköerna dödar” har Ylva Böttiger, professor i klinisk farmakologi, och Jan Marcusson, professor i geriatrik, vid Linköpings universitet inkommit med en replik: ”Vårdköerna dödar” är rubriken på Linda Nordlunds debattartikel i SvD den 2 mars 2016. Så kan man se det. Men vi saknar samtidigt en analys av mekanismerna bakom köerna ...

Rean på poliser och sjuksköterskor är över

Jonas Vallgårda, Expressen, 2017-03-04  
Politikerna måste bita i det sura äpplet och höja lönerna om det ska gå att häva krisen inom sjukvården, polisen och andra kärnområden. Annars äventyras välfärden och rättsstaten.
 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »