Chefer och Ledare

Omvärlden sommar - 2019

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare. Nu gör vi sommaruppehåll och återkommer i augusti ...

img

Många nya namn på Maktlistan 2019

img Jonas Vallgårda, Dagens Medicin, 26 Jun 2019  
Dagens Medicin listar sjukvårdens hundra mäktigaste personer. Årets maktlista har en ny etta och 31 nya intressanta namn.

Möjlighet att dela journaluppgifter utreds

img Jonas Vallgårda, Dagens Medicin Nyheter, 28 Jun 2019  

Regeringen vill utreda möjligheten att införa direktåtkomst för personuppgifter mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Ett beslut som välkomnas av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Den tysta jobbomvandlingen

img Jonas Vallgårda, Dagens Arena Granskning, 26 Jun 2019  

I tysthet pågår sedan minst ett årtionde en strukturomvandling där allt fler jobb läggs ut på entreprenadföretag och upphandlas. Under de senaste fyra åren har flera av de berörda yrkena halkat efter i löneutveckling med runt en procentenhet – varje år. Anna har arbetat runt 15 år som städare på samma arbetsplats, men med fyra olika utförare som arbetsgivare. Under åren har hennes månadslön sänkts för varje gång arbetsgivaren bytts ut.

SKL vill ha lagändring för automatiskt beslutsfattande

img Jonas Vallgårda, SKL Nyheter & Pressmeddelanden, 25 Jun 2019  

Kommuner och regioner behöver samma juridiska möjligheter som statliga myndigheter att utveckla verksamheten genom automatiserat beslutsfattande. SKL kräver en ändring av kommunallagen.

E-hälsa i fokus för ny sjukvårdsdirektör i Skåne

img Jonas Vallgårda, LIFe-time, 25 Jun 2019  

Mer e-hälsa, aktiva patienter och förebyggande hälsovård. Så vill den nya hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Skåne att framtidens vårdsystem ska se ut.

Lågt förtroende för sjukvården vanligt bland kvinnor

img Jonas Vallgårda, Dagens Medicin Nyheter, 24 Jun 2019  
Enligt en undersökning som Aftonbladet/Inizio gjort känner mer än var femte kvinna ett lågt förtroende för sjukvården.

Så lyckas hon behålla personalen

img Jonas Vallgårda, Vårdfokus Nyheter, 18 Jun 2019  

En stabil bemanning utan hyrberoende är något som många chefer önskar sig. Men hur får man det? Kristina Lingman, verksamhetschef för barnmorskemottagningarna i Gävleborg, är klar över att det handlar om god arbetsmiljö och tydliga arbetsuppgifter.

Varför slutar cheferna? : En studie om första linjens chefer i slutenvården på centralsjukhuset i Karlstad

Jonas Vallgårda, Diva Portal Chefskap, 17 Jun 2019  

Region Värmland lider av brist på sjuksköterskor och samtidigt väljer chefer i första linjen i slutenvården att avsluta sitt chefsuppdrag innan den kontrakterade tiden på fyra år löpt ut … examensarbete

 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »