Chefer och Ledare

Omvärlden vecka 19 - 2019

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

 

img

Aspirerande sjuksköterskor får vänta länge

img Jonas Vallgårda, Dagens Medicin, 06 May 2019  
Sjuksköterskebehovet är stort i landet. Trots det får sjuksköterskor med examen utanför EU vänta uppemot ett och ett halvt år på att göra kompletterande kunskapsprov, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Digitala hemmätningar provas i Motala

img Jonas Vallgårda, Regionostergotland, 06 May 2019  

Kan akuta insjuknanden undvikas om patienten själv mäter sina värden hemma? I Projekt Ekosystem för e-hälsa samarbetar specialister inom medicinteknik och IT med Lasarettet i Motala om att hitta digitala tjänster som ökar tryggheten i hemsjukvården. KOL och hjärtsvikt är två diagnosgrupper som kan få en bättre uppföljning av vården med ny teknik. I samarbetet mellan medicinska specialistkliniken, Lasarettet i Motala, och Centrum för verksamhetsstöd och utveckling tas nu en digital lösning för hemmonitorering fram. - Det innebär att patienterna själva mäter sina värden hemma, och att mätvärdena sänds digitalt in till sjukvården för bedömning.

Områdesanalys och inriktning: Hälso- och sjukvård samt socialt arbete - Myndigheten för yrkeshögskolan

img Jonas Vallgårda, Myh, 06 May 2019  

Det finns en rad väl kända utmaningar inom vården och omsorgen som långa köer, dålig samordning av vård mellan regioner och kommuner och bristande delaktighet från patienterna. Det råder också en samsyn kring att ny teknik och ett reviderat ekonomiskt system är centrala delar i att möta dessa utmaningar och skapa en effektiv, personcentrerad vård. De delar av befolkningen som har störst behov av välfärdstjänster, barn, ungdomar och personer över 80 år, växer snabbt. Samtidigt sjunker andelen i arbetsför ålder vars arbete ska finansiera vård, skola och omsorg. En del av lösning, som också är förenlig med förbättrad välfärd, är att öka användningen av modern teknik i regioner och kommuner.

Genombrott inom behandling av prostatacancer

img Jonas Vallgårda, Life Science Sweden, 03 May 2019  
Forskare vid Karolinska Institutet har hittat markörer som i ett blodprov kan förutsäga vilka patienter som har nytta av läkemedel mot spridd prostatacancer. Resultaten publiceras i tidskriften JAMA Oncology. Forskarna hoppas att fyndet kan leda till ett test som bidrar till en mer individanpassad behandling av sjukdomen.

Åt samma håll

img Jonas Vallgårda, Vårdanalys, 30 Apr 2019  

Vi har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på nationella insatser som kan stärka ledarskapet i hälso- och sjukvården, baserat på slutsatserna som redovisades i vår tidigare rapport Visa vägen i vården.

Chefens chef hjälper eller stjälper

img Jonas Vallgårda, Kvalitetsmagasinet Ledarskap, 30 Apr 2019  

Fyra av tio chefer överväger att lämna sin chefstjänst, visar en färsk rapport. Det beror bland annat på hög arbetsbelastning och dålig stöttning från chefens chef. Rapporten "Chef i nöd och lust" från Sveriges chefsorganisation Ledarna visar på de påfrestningar som dagens chefer utsätts för. Rapporten bygger bland annat på en forskningsstudie där forskare vid Lunds universitet följt upp 55 chefer som för tio år sedan deltog i forsknings- och utvecklingsprojektet "Hållbara chefer".

 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »