Chefer och Ledare

Omvärlden vecka 10 - 2019

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare.

 

img

"Framtidens digitalisering måste bli feministisk!"

img Jonas Vallgårda, SVT Nyheter, 08 Mar 2019  

Kvinnor känner en mycket större oro över stress i arbetslivet än vad män gör. Och gapet ökar. 2016 var 39 procent av kvinnorna och 28 procent av männen mycket oroade för ökad stress i arbetslivet. 2017 hade oron bland kvinnorna ökat till 47 procent medan den minskat till 22 procent bland männen. Det visar siffror från SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som presenteras i Futurions rapport Delat land - delad framtid? Attityder till arbetsmarknaden idag och imorgon.

Var fjärde kvinna upplever ojämlikhet – på sitt jobb

img Jonas Vallgårda, Tidningen Chef Nyheter, 07 Mar 2019  
Hur jämställt är det på din arbetsplats? I en färsk undersökning uppger var fjärde svensk kvinna att de upplever bristfällig jämlikhet på sin arbetsplats. Det Sifo på uppdrag av Randstad som undersökt vilka jobbfrågor som är viktigast just nu. Och återigen är det "trevliga kolleger" som kommer på första plats. Hela 45 procent tyckte det var allra viktigast för att trivas på jobbet. Även ett bra ledarskap och bra anställning kom högt upp över prioriterade frågor.

Personcentrerad vård - för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet

img Jonas Vallgårda, MyNewsdesk, 07 Mar 2019  

Studier visar att kärnkompetenser som personcentrerad vård, evidensbaserad vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik är nödvändiga för att uppnå en god och säker vård

Specialistutredningen sågas av Vårdförbundet

img Jonas Vallgårda, Vårdfokus, 06 Mar 2019  
Som väntat är Vårdförbundet mycket kritisk i sitt remissvar på utredningen om hur tillgången på specialistsjuksköterskor ska säkras. Om förslagen genomförs befaras andelen specialistutbildade minska ytterligare.

TCO: Föräldraförsäkringen jämställd år 2040

img Jonas Vallgårda, Arbetsvärlden Nyheter, 06 Mar 2019  

Jämställdhetsindex Om uttaget av föräldrapenning fortsätter att utvecklas som det gjort de senaste fem åren har Sverige ett jämställt uttag år 2040. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex. Det är ännu långt kvar innan uttaget av föräldrapenning är jämlikt fördelat mellan kvinnor och män. Förra året tog kvinnorna ut ungefär 70 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn. Det ojämna uttaget menar TCO får betydande negativa konsekvenser.

Var sak har sin tid

img Jonas Vallgårda, Prevent Arbetsliv Senaste Artiklar, 05 Mar 2019  

Börja inte dagen med att svara på e-post och undvik att fatta viktiga beslut sent på eftermiddagen. I boken "När" har den amerikanske författaren Daniel Pink gjort en guide som hjälper dig att välja rätt tid på dygnet för det du ska göra.

Bristen på personal stjäl chefens tid

img Jonas Vallgårda, Vårdfokus, 05 Mar 2019  
Chefers största problem är att så mycket tid går till att försöka lösa bemanningen. Det visar Vårdförbundet i den andra delen av sin chefsenkät.

Gävleforskare: Om du vill rädda klimatet tro då inte att du kan klimatkompensera

img Jonas Vallgårda, Mynewsdesk Vetenskap & Teknik, 04 Mar 2019  
Du kan inte försonas med miljön. Miljöpsykologerna vid Högskolan i Gävle har nu utvecklat en teori som kan förklara varför vi skadar miljön, även när vi försöker behandla den väl. "Om du vill rädda klimatet tro då inte att du kan klimatkompensera" Det kanske gör mer skada än nytta, säger forskare vid Högskolan i Gävle.
 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »