Chefer och Ledare

Omvärlden - julen 2016

img
img

Omvärldsbevakning från Vårdförbundet för dig som är chef eller ledare. Vi återkommer i mitten på januari, tills dess ...

... önskar vi alla en God Jul & ett Gott Nytt År!

img

Unga vill ha snabb och spontan feedback

img Jonas Vallgårda, Chef.se, 2016-12-23  

Den yngre generationen vill ha feedback här och nu. Det visar Ungdomsbarometerns undersökning Workforce 2020, där deltagarna är i åldrarna 20-35 år. Att vänta på ett årligt utvecklingssamtal är det inte tal om, unga ställer krav på en betydligt högre frekvens av återkoppling än så. Så här ska feedback vara, enligt deltagarna: Situationsanpassad -  Oombedd -  Konstruktiv -  Inlyssnande -  Uppskattande -  Snabb.

Högskolan utbildar specialister på demensvård

Jonas Vallgårda, SVT Nyheter Dalarna, 2016-12-22  
Högskolan Dalarna startar 2017 en ny specialistutbildning för sjuksköterskor. Inriktningen blir mot demensvård, något man tror kommer att behövas i framtiden.

Frånvaro-mejl? Se upp för dessa dödssynder

img Jonas Vallgårda, Chef.se, 2016-12-22  

För att inte ruinera ledigheten - och därmed dig själv - finns det tre viktiga saker att tänka på när du utformar ditt frånvaro-meddelande. Dags för sommar, bad och sol eller vinter, brasor och snö? Men först: Leta upp (att det alltid ska vara så svårt...) frånvarofunktionen i ditt e-postprogram. Sammanhängande ledighet är mumma för både kropp och själ - ett växande antal forskningsrapporter ger stöd för detta. För att inte ruinera ledigheten, och därmed dig själv, finns det därför tre viktiga saker att tänka på när du utformar ditt frånvaro-meddelande.

Röntgensjuksköterskor tar över röntgenkollen

img Jonas Vallgårda, Dagens Medicin, 2016-12-22  

Den sista examenstentan är just avklarad och Ole Sörland och Lars Henriksen är hemma på Vrinnevisjukhuset i Norrköping igen, som Sveriges första specialistutbildade röntgensjuksköterskor med kompetens att bedöma röntgenbilder. Något som annars görs av radiologer. Nu ska drygt hälften av arbetstiden ägnas åt att självständigt göra bedömningar av röntgenundersökningar. - Under den tio månader långa utbildningen har vi lärt oss att granska perifera skelett, det innebär främst armar och ben.

"Var finns satsningarna på sjuksköterskor?"

img Jonas Vallgårda, SvD.se, 2016-12-22  

Vid en jämförelse är gapet slående mellan hur brister i vården och skolan hanteras av ansvariga politiker och chefer. Var tionde vårdplats vid sjukhusen är i dag stängda på grund av brist på sjuksköterskor. Läget är allvarligt, särskilt med tanke på att Sverige redan har lägst andel vårdplatser jämfört med övriga europeiska länder.

Bättre samverkan när patienter skrivs ut från slutenvård

Jonas Vallgårda, Regeringen Socialdepartementet, 2016-12-21  
Under tisdagen beslutade regeringen om en lagrådsremiss som innehåller lagförslag för att förbättra samverkan mellan kommuner och landstingens öppna hälso- och sjukvård och den slutna hälso- och sjukvården när patienter med behov av insatser från öppen vård och omsorg skrivs ut från sjukhus.

Hemsjukvårdens insyn i journaler olagligt

Jonas Vallgårda, Jönköpings-Posten, 2016-12-21  
Regionen kritiseras av Datainspektionen Region Jönköpings län bryter mot patientdatalagen när vårdpersonal i kommunala hemsjukvården ges tillgång till regionens huvudjournalsystem. Detta konstaterar Datainspektionen i ett beslut.

Öka inflytandet för barnmorskorna

Per Malmquist, Svenska Dagbladet, 2016-12-21  
På flera håll försöker man lösa krisen i mödra- och förlossningsvården med kortsiktiga och dyra lösningar, i stället för att hantera grundproblemen.
 

Sammanställt av: Jonas Vallgårda

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »