Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Barnmorskor bryr sig om barnmorskor!

Här kommer en sommarhälsning till dig som är barnmorska och medlem i Vårdförbundet.

Vi är två barnmorskor som sitter i Vårdförbundets styrelse. Det betyder att vi är med och fattar beslut vilka frågor Vårdförbundet ska driva när det gäller löner, arbetsmiljö och vårdens utveckling. Samtidigt vill vi berätta hur vi förtroendevalda barnmorskor arbetar.

Vårdförbundets förtroendevalda barnmorskor har lång facklig erfarenhet och stor kompetens i frågor där du kan behöva stöd. Om du blir långtidssjukskriven, ska ha ett utökat lönesamtal med din chef, blivit anmäld till IVO eller behöver prata med någon om din arbetsmiljö finns vi för dig. Vi finns nära dig.

Förtroendevalda barnmorskor i Vårdförbundet väljs genom demokratiska val på den arbetsplats där de jobbar och rollen som skyddsombud ingår i uppdraget.                        

Genom avtal med arbetsgivaren finns Vårdförbundet representerat i samverkan eller MBL (där det tillämpas) på din arbetsplats. Samverkan sker på olika nivåer och det är reglerat hur många mandat respektive förbund få ha. Det är i dessa forum arbetsgivaren informerar och samverkar med oss fackliga om det mesta som rör verksamheten. Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet men de fackliga ska ges en rimlig möjlighet att påverka beslut innan de tas och kunna reservera sig om de anser att beslutet är felaktigt. På en arbetsplats där det saknas förtroendevalda barnmorskor minskar insynen i hur beslut fattas och därmed chanserna att påverka drastiskt. Därför är det viktigt att vi blir fler!

För tre år sedan bildades ett nationellt nätverk av barnmorskor i Vårdförbundet. Syftet med nätverket är att lyfta frågor som speciellt rör oss barnmorskor. Nya arbetstidsmodeller är en sådan fråga. Vårdförbundet tecknade till exempel avtalet för de barnmorskor som nu arbetar med Caseload på Karolinska Huddinge sjukhus.

Som du säkert vet tecknade Vårdförbundet nyligen ett nytt avtal med SKL om en satsning på särskilt yrkesskickliga. Avtalet gäller i tre år och den första löneöversynen är redan nu. Vi är glada och stolta över att det äntligen kan bli möjligt för barnmorskor som arbetat länge att få en välförtjänt lönekarriär.

Vidare håller vi på att förändra vårt arbete som handlar om yrkes och professionsfrågor. I Vårdförbundets tidigare samarbete med SBF fanns en överenskommelse att de skulle fokusera på just de frågorna och vi de fackliga.

Vi kan även berätta att det finns en stor efterfrågan på att Vårdförbundet ska ha en egen barnmorskebrosch, och den kommer framöver!

Flera regionala nätverk för förtroendevalda barnmorskor finns redan i landet och några är på gång. Där kan vi förtroendevalda barnmorskor stötta och lära av varandra och tillsammans fortsätter vi vårt arbete för att stärka barnmorskekåren i Sverige.

Information om vårt nya löneavtal kommer löpande, håll utkik på kontaktvägarna nedan.

Du kommer i kontakt med barnmorskenätverket via Marie-Charlotte Nilsson, leg. barnmorska och förbundsstyrelseledamot.
marie-charlotte.nilsson@vardforbundet.se

Åsa Mörner                                                                                 
Marie-Charlotte Nilsson

Barnmorskor i Vårdförbundet på Facebook
Vårdförbundets barnmorskesida
#enbarnmorskaunderlivet

Röster från ungdomsmottagningen på Hisingen i Göteborg

Barnmorskor vid ungdomsmottagningen berättar om sin verksamhet och vikten av att vara medlem. Filmen spelades in samband med att Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och vice ordförande Ann Johansson besökte medlemmar och förtroendevalda i Göteborg.

Se filmen
Möt den historiska barnmorskan på Skansen i sommar

Vårdförbundet bjuder tillsammans med Skansen in till ett besök på Skansen! Du får en guidad tur genom det historiska rollspelet ”Barnmorskan på Skansen” samt en VIP-sittning på generalrepetition av Allsång på Skansen. Inträde ingår. Det är begränsat antal platser, så anmäl dig redan idag! Välj mellan den 9 juli eller den 2 juli.

Anmäl dig här
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -