Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
"Jag oroar mig för att barnmorskorna kommer att förlora stort på att byta förbund"

Hej barnmorska,

Jag hoppas att du har en fin sommar och kan hämta kraft och energi ihop med nära och kära. Det försöker jag att göra. Men som ordförande för Vårdförbundet har jag även situationen för er barnmorskor ständigt närvarande. Dels med anledning av att arbetsgivarnas bristande ansvarstagande för er barnmorskor lett till det pressade läge som ni nu tvingas utstå på era arbetsplatser. Men jag tänker också mycket på Barnmorskeförbundets lednings initiativ till att utreda om barnmorskor ska byta facklig tillhörighet från Vårdförbundet till SRAT eller inte.

Tuffa utmaningar kräver enighet

Jag ska vara uppriktig: jag är oroad och förvånad över att Barnmorskeförbundets ledning  fortsätter driva förslaget. Jag oroar mig för att barnmorskorna kommer att förlora stort om de byter förbund. Orsakerna till detta är många, men framförallt handlar det om att vi står inför den kanske tuffaste och mest omfattande utmaningen vi haft inom vården. I en tid av stora oroligheter och stora utmaningar för barnmorskorna som yrkesgrupp väljer barnmorskeförbundets styrelse att fokusera på att driva en organisatorisk fråga istället för att bygga enighet och driva barnmorskornas villkorsfrågor gemensamt. Konsekvensen kan bli att ni barnmorskor splittras, just när det är som viktigast att ni kan stå enade och tala med en röst.

Risker för löneutveckling, arbetsmiljö och arbetsvillkor

Situationen är mycket allvarlig och jag tror att detta är djupt olyckligt för barnmorskornas framtida arbetsvillkor, arbetsmiljö och löneutveckling. Oavsett vad Barnmorskeförbundets beslut blir, önskar jag att du kvarstår som medlem i Vårdförbundet. Det beror på att det finns flera viktiga skillnader mellan oss och SRAT som kommer att vara helt avgörande för barnmorskornas framtida möjligheter att driva sina frågor.

Fördelarna med att du är kvar i Vårdförbundet

Eftersom det uppstått en del frågor bland medlemmar i Vårdförbundet vill jag passa på att svara på dessa. Du finner dem längst ner i brevet eller på sidan Frågor och svar om barnmorskors framtida organisering. Men först vill jag sammanfatta varför jag är helt övertygad om att du ska vara kvar som medlem i Vårdförbundet.

 • Vårdförbundet har en huvudöverenskommelse som gör oss till en självständig motpart till Sveriges kommuner och landsting, SKL. Detta ger oss rätt att förhandla DIREKT med SKL. SRAT ingår i AkademikerAlliansen, och enligt deras huvudavtal är det AkademikerAlliansen som är motpart. Vägen till arbetsgivaren blir på det viset längre, och dialogen förs via en annan organisation.
 • Situationen som uppstått skapar risk för osämja och splittring; både i kåren och i Vårdförbundet. Arbetsgivaren vinner på att vi blir oense internt. Vi tappar vår styrka istället för att fokusera på att förbättra våra villkor gemensamt. Låt oss inte trampa i den fallgropen! När vi håller ihop blir vi starka tillsammans.
 • Barnmorskor tjänar på att förhandla sina fackliga frågor ihop med yrken som är lika barnmorskornas. I Vårdförbundet är vi alla på samma arena och delar många utmaningar. SRAT representerar drygt 20 andra medlemsföreningar. Många påminner inte om barnmorskeyrket.

Vi är vården

Kära barnmorska; vi är vården. Vi har tillsammans kommit långt, men vi är inte klara med arbetet att förbättra lönerna och villkoren. Tillsammans har vi de bästa förutsättningarna för att utveckla yrket och vården. Om du vill att Barnmorskeförbundet ska fortsätta samarbetet med Vårdförbundet har du som medlem chansen att påverka Barnmorskeförbundets beslut innan deras förbundsstämma i höst. Vad tror du är bäst för professionen? Läs frågorna och svaren, fundera och diskutera tillsammans!

Om du har ytterligare frågor än de som ställs här, tveka inte att höra av dig till oss, 0771-420 420. Eller skicka din fråga till Vårdförbundet Direkt via vårt webbformulär.

Jag önskar dig en fortsatt fin sommar och hoppas du får den tid du behöver för vila och återhämtning.

Hälsningar,

Sineva Ribeiro
förbundsordförande Vårdförbundet

Varför har barnmorskefrågorna stora möjligheter att nå gehör genom Vårdförbundet?

Vårdförbundet är specialister på vårdfrågor. Med över 4000 förtroendevalda, ca 40 lokala ombudsmän och två strategiska avdelningar, där en är inriktad mot förhandling och en är inriktad mot vård; debatterar, förhandlar och utvecklar vi svensk vård och de fackliga frågorna varje dag.

Läs hela svaret
Hur kan barnmorskorna få bäst förutsättningar för höjd lön?

Barnmorskorna är idag den löneledande yrkesgruppen inom Vårdförbundet. Eftersom de flesta barnmorskor är anställda inom kommun och landsting bestäms i huvudsak hur löneprocesserna ska gå till tillsammans med SKL som motpart, genom centrala förhandlingar. Då förhandlar Vårdförbundet centralt ramarna för att få en god löneutveckling genom att teckna ett kollektivavtal för lön.

Läs hela svaret
Kommer barnmorskor få gehör för sina särintressen hos SRAT?

Inom Vårdförbundet jobbar samtliga yrken på liknande sätt och under liknande villkor. D.v.s. många arbetar dygnets alla timmar, i beredskap, har svårt att få ut sin semester och beordras övertid. Så även om det finns skillnader så finns också många gemensamma utmaningar där vi tjänar på att samarbeta med varandra.

Läs hela svaret
Alla frågor och svar
 1. Hur kommer Barnmorskeförbundet troligen att kunna driva fackliga frågor genom SRAT? 
 2. Hur driver Vårdförbundet de fackliga frågorna för barnmorskorna? 
 3. Varför kan vi uppnå bättre villkor i arbetslivet när vi förhandlar tillsammans med liknade yrken? 
 4. Vad är skillnaden om barnmorskor skulle vilja strejka som medlemmar i Vårdförbundet eller SRAT? 
 5. Vad gäller för mig som jobbar i privat sektor? 
 6. Hur kan barnmorskorna få bäst förutsättningar för höjd lön? 
 7. Hur får barnmorskorna politiskt och medialt genomslag genom Vårdförbundet?
 8. Varför har barnmorskefrågorna stora möjligheter att nå gehör genom Vårdförbundet? 
 9. Hur kan barnmorskorna påverka villkor och förutsättningar på arbetsplatsen? 
 10. Kommer barnmorskor att få gehör för sina särintressen hos SRAT? 
 11. Vill Vårdförbundet avsluta samarbetet med Barnmorskeförbundet? 
 12. Kan barnmorskor fortsätta vara medlemmar i Vårdförbundet, även om SRAT också börjar organisera barnmorskor?
 13. Driver Vårdförbundet professionsfrågor idag? 
 14. Hur ska Vårdförbundet tillvarata de frågor som Barnmorskeförbundet ansvarar för idag om de bryter samarbetet med Vårdförbundet?
 15. Konkurrerar barnmorskors intressen med sjuksköterskornas intressen inom Vårdförbundet? 
 16. Om jag inte arbetar kliniskt som barnmorska, kan jag vara dubbelansluten till ett annat förbund? 
 17. Vad är fördelarna med att vara med i ett större fackförbund för dig som medlem? 
 18. Hur får barnmorskemedlemmarna råd och stöd av Vårdförbundet?
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -