Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej kära barnmorskemedlem!

Tack för förtroendet att få leda Vårdförbundet ytterligare 4 år. Jag är uppfylld av den energi som Vårdförbundets kongress gav. Dessutom är jag extra glad över att vi har fått in två barnmorskor i förbundsstyrelsen, Åsa Mörner som också arbetar som lärare på Örebro universitet och Marie-Charlotte Nilsson som är yrkesverksam barnmorska på Ystad lasarett. Vi har sedan ett år tillbaka ett kompetent nationellt barnmorskenätverk där 21 barnmorskor representerar våra avdelningsstyrelser lokalt.

Därför känner jag en stark tilltro till att vi nu verkligen kan intensifiera arbetet för bättre arbetsvillkor, så att bland annat förlossningsvården i hela Sverige kan fungera och vårt krav på en barnmorska per födande kvinna kan införas. Alla områden där barnmorskors kunskap är en förutsättning för ökad hälsa hos befolkningen är viktiga.

Du har kanske hört att Barnmorskeförbundet diskuterar med fackförbundet SRAT om att de också ska organisera barnmorskor. Det står inte Vårdförbundet bakom. Även om det skulle bli så att SRAT börjar organisera barnmorskor, fortsätter Vårdförbundet att vara yrkesförbundet för dig. Jag och Vårdförbundet är övertygade om att du som barnmorska tjänar på att vara med hos oss. Därför kommer jag och mina nya barnmorskekollegor i styrelsen berätta varför vi är så övertygade om att barnmorskorna ska vara kvar i Vårdförbundet. Vi gör detta i ett antal brev till dig som barnmorskemedlem, varav detta är det första.

Vi fortsätter barnmorskornas kamp tillsammans. Vårdförbundet är en stark förhandlingspart på arbetsmarknaden att räkna med och i det är du viktig.

Du bör såklart vara kvar som medlem i Vårdförbundet. I Vårdförbundet har du ett direktinflytande som inte behöver gå via andra medlemsföreningar och där du som individ spelar en viktig roll. Vårdförbundets viktiga inflytande utgår från arbetsplatsen där vi arbetar med vårdens hela utveckling. Vårdförbundet tecknar de bästa avtalen som stämmer överens med det viktiga ansvar som barnmorskor har.  I Vårdförbundet som fackförbund har barnmorskornas egna yrkesfrågor en levande plats, både lokalt och nationellt. Här har fyra starka yrkesgrupper samhörighet och stöttar varandras utveckling. Vi driver vår utveckling tillsammans, för ensam är inte stark.

Vi vill också bjuda in dig till att återkoppla till oss hur du tänker att vi ska jobba tillsammans framöver. Därför får du möjlighet att besvara en enkät som skickas till dig i ett separat mail.

Det finns många orsaker till varför vi som jobbar i vården tjänar på att hålla ihop och ställa krav tillsammans, bland annat för att kunna förbättra arbetsmiljön och lönerna. Vi måste bli fler. Hur vi arbetar med arbetsmiljön lyfter i vi kommande brev. I detta vill jag fokusera på lönefrågan som är mycket central.

Lönen är den fråga som alltid kommer först på dagordningen när jag samtalar med barnmorskor. Låt mig då säga: Du ska självklart ha högre lön!

Vårdförbundet fortsätter kampen genom att påverka nationella och lokala politiker till att avsätta mer pengar för löneutveckling. Det leder till att barnmorskorna idag är löneledande bland Vårdförbundets yrken. Men vi är inte nöjda. Bara cirka 10 000 kr skiljer en nyexaminerad barnmorskas genomsnittslön mot den högsta genomsnittslönen. Så får det inte se ut och det jobbar vi med att förändra. Det gör vi genom att påverka de faktorer som påverkar löneutvecklingen:

  • Karriär –  Det måste finnas tydligare karriärvägar för barnmorskor som också ska ge lönepåslag. Den som tar på sig större ansvar ska självklart få bättre betalt.
  • Politikers prioritering vid budget – Vi är med och har direkta kanaler in till de politiska rummen både lokalt och nationellt för att belysa vikten av att avsätta mer pengar till lönerna.
  • Vårdförbundet har förtroendevalda barnmorskor på arbetsplatsen som är  direktpåverkande som arbetstagarpart lokalt. Genom att vi är många har vi stor påverkan.
  • Chefernas kompetens och förmåga att ger möjlighet för en löneutveckling. De skall ha möjligheter att leda och ges förutsättningar för att ta ansvaret när det gäller verksamhet, ekonomi och personal.
  • Lönestatistik – För att du ska veta att du ligger rätt i lön, kan du som medlem jämföra din lön med andras på vår webbplats. Det är en stor fördel när du ska ha ditt lönesamtal eller löneförhandla.

Vill du prata mer om din personliga löneutveckling kan du kontakta Vårdförbundet Direkt. Vill du veta mer om hur man arbetar lokalt med att höja lönerna, kan du kontakta en förtroendevald nära dig, genom din lokala avdelning.

I nästa brev kommer Åsa Mörner tala om arbetsmiljön och hur vi utvecklar den.

Jag vill också passa på att rekommendera dig att ta del av Barnmorskebloggen där Emma Jonsson belyser sitt perspektiv i frågan.

Varma hälsningar,

Sineva Ribeiro, Förbundsordförande
sineva.ribeiro@vardforbundet.se

PS. Det går inte att svara på det här brevet men om du vill kontakta mig går det bra att skicka e-post. För att få reda på mer om barnmorskenätverket är du välkommen att kontakta yrkeshandläggare Lis Munk. Lis är också kontaktperson för dig som barnmorska. Mer information och kontaktvägar hittar du på våra sidor för dig som är barnmorska

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -