Barnmorska

Barnmorska #2 2021

img
img

Hej barnmorska,

När året 2020 summerades så såg vi i Vårdförbundets medlemsstatistik en stark utveckling vad gäller antalet nya medlemmar, både på totalen och för yrkesverksamma. För att nå framgång i allt påverkansarbete behöver man vara många. Tillsammans är vi starka!

Du kommer väl ihåg att anmäla dig till webinariet "Min barnmorska" den 11 mars klockan 14.00-16.00. Sista anmälningsdatum är den 7 mars. Länk till anmälningssidan finns längre ner i mailet.

Göteborgs universitet bjuder in dig i samarbete med Institutet för Stressmedicin till en studie. De vill veta hur Du som arbetar med gravida, födande eller nyfödda barn har upplevt att arbeta under COVID-19 pandemin. Huvudansvarig forskare är Karolina Lindén. Om du är intresserad av att delta finns länken lite längre ner.

Med vänlig hälsning

Carita Sturesson

Leg. barnmorska och yrkeshandläggare för barnmorskor i Vårdförbundet

carita.sturesson@vardforbundet.se 

För att få detta utskick måste rätt e-post adress och utbildningen barnmorska vara registrerad i medlemsregistret. Du kan enkelt uppdatera dina uppgifter via hemsidan.

img

Webbinarie "Min barnmorska" 11 mars kl 14.00-16.00

img Carita Sturesson, Vardforbundet / 03 Feb 2021  

Min Barnmorska startade hösten 2018 och är ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Barnmorskemottagningar i Stockholm Södra Region Stockholm.

Ni kommer få höra projektledare och chef Marie Ekborn berätta om projektet från uppstart till nuläge och Barnmorskan Lovisa Hedell om sina erfarenheter som medarbetare kring beredskapsarbete, hemfödslar och BB vård i hemmet.

Ojämn hälsa mellan kvinnor och män

img Carita Sturesson, Jämställdhetsmyndigheten / 22 Feb 2021  

Flickors och unga kvinnors psykiska ohälsa har blivit en av de nya stora jämställdhetsutmaningarna. En kartläggning genomförd av Jämställdhetsmyndigheten visar inga tecken på att de skillnader som finns i hälsa mellan kvinnor och män håller på att försvinna. - Vi ser att flickor och unga kvinnor oftare får diagnoser som ångest, depression och självskador än pojkar och unga män. Den psykiska ohälsan ökar också snabbare hos flickor och unga kvinnor. För att nå en jämställd hälsa är det viktigt att lyfta fram den psykiska hälsan och motverka problemen, säger Ingrid Osika Friberg, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Svenskt forskningsprojekt om arbetsmiljö under pandemin

img Carita Sturesson, SNAKS / 18 Feb 2021  

Göteborgs universitet i samarbete med Institutet för Stressmedicin vill bjuda in Dig till en studie. Vi vill veta hur Du som arbetar med gravida, födande eller nyfödda barn har upplevt att arbeta under COVID-19 pandemin. COPE Staff-studien, en studie som följer upp Din psykosociala arbetsmiljö med hjälp av elektroniska enkäter. Vi hoppas att Du vill vara med och bidra!

Fortsatt satsning på jämställdhet och kvinnofrid

img Carita Sturesson, Skr / 15 Feb 2021  

Regeringen gav i dag besked om att bevilja Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 20 miljoner kronor under 2021 för fortsatt satsning på att stärka arbetet i kommuner och regioner med jämställdhet och kvinnofrid. Beslutet innebär en fortsättning på det arbete som SKR bedrivit under åren 2018-2020. - Kommuner och regioner har en viktig roll i att förebygga våld mot kvinnor och barn och att bidra till att kvinnor, män, flickor och pojkar har samma makt och möjlighet att forma sina liv, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen för socialpolitik och individomsorg på SKR.

Ytterligare stöd för att p-piller kan minska risken för underlivscancer

img Carita Sturesson, Dagensmedicin / 11 Feb 2021  

Det är forskare vid Uppsala universitet som i en av de mest omfattande analyserna undersökt en eventuell koppling mellan p-piller och förekomsten av bröst-, äggstocks- och endometriecancer. Tidigare studier har pekat mot att kvinnor som använder p-piller löper en minskad risk att drabbas av just äggstocks- och endometriecancer, som utgår från livmoderslemhinnan, jämfört med kvinnor som inte använt p-piller. Enligt resultaten var risken för äggstockscancer och endometriecancer 28 respektive 32 procent lägre bland dem som använt p-piller jämfört med dem som aldrig gjort det.

Kartläggning av metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationerna hotande spontan förtidsbörd, graviditetsrelaterad bäckensmärta och intrahepatisk cholestas

img Carita Sturesson, Sbu / 04 Feb 2021  

Kartläggningen redovisar evidens och vetenskapliga kunskapsluckor utifrån systematiska översikter som undersöker metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationerna hotande spontan förtidsbörd, graviditetsrelaterad bäckensmärta och intrahepatisk cholestas. För att avgränsa projektet så har projektgruppen valt att fokusera på komplikationer som drabbar kvinnan och är specifika för en graviditet.

Förstärkta insatser för kvinnors hälsa

img Carita Sturesson, Regeringskansliet / 01 Feb 2021  

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har träffat en tilläggsöverenskommelse om förlossningsvård och kvinnors hälsa. Tilläggsöverenskommelsens uppgår till 481 miljoner kronor för 2021. Regeringen vill fortsatt stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa för att uppnå en mer jämställd vård och jämlik hälsa i befolkningen. Regeringen och SKR är överens om att regionerna ska genomföra flera insatser för att uppnå målen för kvinnors hälsa och förlossningsvården utifrån lokala behov: Att utveckla en sammanhållen, jämlik och personcentrerad vårdkedja baserat på kvinnors olika behov från graviditet till förlossning och eftervård.

Polskt kvinnouppror mot ett nästan totalt abortstopp - DN.SE

img Carita Sturesson, DN.SE / 01 Feb 2021  

Tusentals kvinnor och ungdomar trotsade sent på onsdagskvällen kölden i Warszawa och 50 andra städer för att protestera mot abortförbudet. Under marschen mot det regerande nationalistpartiets högkvarter hördes slagorden "Frihet, och inte terror!" Marta Lempart, en av grundarna till "Polska kvinnostrejken", sade i den polska kanalen TVN24: - Detta handlar om kvinnor, men också om alla de andra minoriteter och majoriteter som PIS hatar. Vi har att göra med inkompetens, korruption, och statens totala förfall, och dessa män gör vad de kan bäst - att ta ifrån medborgarna deras friheter och rättigheter.

 
img

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som driver fackliga frågor för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Förbundet har cirka 115 000 medlemmar, varav drygt 90 000 är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad, säker och nära vård samt en jämlik hälsa

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »