Barnmorska

Barnmorska #3 2021

img
img

Hej barnmorska,

Äntligen känns våren i luften och den ljusa tiden på dygnet är längre än den mörka. 

Snart är det 5 maj och internationella barnmorskedagen. Då bjuder Vårdförbundet in till webbinarie på temat "SRHR i ett nationellt perspektiv". Spännande föreläsningar från folkhälsomyndigheten och RFSU väntar. Anmäl dig via länken längre ner. Där finns även mer information om innehåll.

Missade du webbinariet "Min barnmorska" kan du nu se det i efterhand i inloggat läge. Klicka in dig till inloggningssidan lite längre ner.

Visste du att Vårdförbundet är med och påverkar internationellt. Du kan läsa mer om våra samarbeten i en av länkarna. Vi är bland annat medlemmar i EFNNMA, The European Forum of National Nursing and Midwifery Associations. Marie-Charlotte Nilsson, barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet är även ledamot i EFNNMA:s styrelse. Vårdförbundet påverkar vården i stort både nationellt och internationellt och vi påverkar vården som berör barnmorskor.

Med vänlig hälsning

Carita Sturesson, leg. barnmorska och yrkeshandläggare för barnmorskor i Vårdförbundet 

carita.sturesson@vardforbundet.se 

För att få detta utskick måste rätt e-post adress och utbildningen barnmorska vara registrerad i medlemsregistret. Du kan enkelt uppdatera dina uppgifter via hemsidan.

img

Webbinarie 5 maj 14.00-16.00 "SRHR i ett nationellt perspektiv"

img Carita Sturesson, Vardforbundet / 25 Mar 2021  

VÅRDFÖRBUNDET BJUDER IN TILL WEBBINARIUM PÅ BARNMORSKANS DAG

PROGRAM:

Den nya nationella SRHR-strategin- en god jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen.

Presentation av SRHR-strategin och Folkhälsomyndighetens uppdrag samt varför barnmorskor är så viktiga i SRHR-arbetet.

Karolina Höög, barnmorska, folkhälsomyndigheten

SRHR och migration - ett rättighetsproblem

Rätten till sexuell och reproduktiv hälsa är en viktig del av mänskliga rättigheter. Trots det har personer med migrantbakgrund en sämre tillgång till hälso- och sjukvård och till information om bland annat sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Personer som har migrerat till Sverige möter idag ett flertal hinder som påverkar tillgången till jämlik sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Några av dess hinder är språkförbistringar, begränsad tillgång till sexualupplysning, diskriminering och rasism, svårigheter att orientera sig i det svenska vårdsystemet samt ett begränsat socialt nätverk.

RFSU har i många år arbetat tillsammans med målgruppen för att förbättra tillgången till vård och information för personer med migrationserfarenhet. Ett stort upplysningsmaterial har tagits fram på 15 olika språk som har fått spridning både nationellt och internationellt. Inom den här satsning tar vi upp hur man kan arbeta för en mer jämlik hälsa för migranter i Sverige.

Magdalena Abrahamsson, Projektledare sexuell hälsa, RFSU

Vårt internationella arbete

img Carita Sturesson, Vardforbundet / 25 Mar 2021  

Vårdförbundet verkar internationellt för att påverka frågor som rör solidaritet och hälsa, professionsfrågor för våra fyra yrken, samt villkorfrågor för våra kollegor i andra länder. Som medlem i Vårdförbundet bidrar du till en bättre värld. Vi driver projekt i låg och medelinkomstländer, utvecklar och påverkar genom professionernas organisationer. Vi arbetar också för en bättre hälsoutveckling till exempel genom att delta i Världshälsoförsamlingens arbete. Kanske vill du arbeta i ett annat land, och behöver kontakter? Då kan det vara bra att veta att Vårdförbundet är medlem i europeiska och globala yrkesorganisationer, fackliga sammanslutningar och i internationella organisationer.

Logga in och ta del av webbinaire "Min barnmorska"

img Carita Sturesson, Vardforbundet / 25 Mar 2021  

I inloggat läge kan du nu ta del av webbinairet "Min barnmorska" som sändes den 11/3.

Min Barnmorska är en vårdform som utomlands ofta benämns som Caseload Midwifery eller Midwifery Continuity of Carer. Vårdformen innebär att samma grupp av barnmorskor vårdar den gravida kvinnan genom hela vårdkedjan. Kvinnan kan på så sätt ha med sig en barnmorska hon redan känner både under förlossning och närmaste dagarna hemma.

Min Barnmorska startade hösten 2018 och är ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Barnmorskemottagningar i Stockholm Södra Region Stockholm.

Ni kommer få höra projektledare och chef Marie Ekborn berätta om projektet från uppstart till nuläge och Barnmorskan Lovisa Hedell om sina erfarenheter som medarbetare kring beredskapsarbete, hemfödslar och BB vård i hemmet.

Kritiseras för personalbrist efter svår förlossning

img Carita Sturesson, Vardfokus / 22 Mar 2021  

Ett barn fick förlösas med akut kejsarsnitt sedan fosterövervakningen uteblivit i två timmar när barnmorskorna var upptagna med akuta patienter. Ivo kritiserar sjukhuset för brister i bemanningen. Förlossningen inträffade i mars förra året och anmäldes av barnets föräldrar till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som nu utrett händelsen. Kvinnan inkom till förlossningsavdelningen efter att vattnet gått och värkarna kommit igång. Under de första timmarna var hon uppkopplad mot fosterövervakning, CTG, men efter det ökade arbetsbelastningen för barnmorskorna och alla behövde fokusera på mer akuta patienter. På grund av detta övervakades inte kvinnan på över två timmar, och varken ID-kontroll eller märkning av henne blev utförd.

Hon ligger på rygg, naken i sin säng med regelbundna värkar och ett lugn, samtidigt som hon är fokuserad i smärtan med jämna mellanrum

img Carita Sturesson, Barnmorskebloggen / 16 Mar 2021  

Telefonen väcker mig kl. 02.39. Det är kollegan Lovisa som är inne på förlossningen Huddinge, med en kvinna som snart ska föda. En annan kvinna i Lovisas team, planerad för hemförlossning, har ringt henne och berättat att hon har värkar sedan ungefär en timme. Lovisa är upptagen och ber mig om hjälp. Jag ringer upp kvinnan och hon har nu värkar var femte minut. Jag hör hur hon behöver pausa samtalet, andas koncentrerat och lugnt. Ok, jag inser att detta blir min uppgift men jag känner också tydligt att nej, jag vill inte...

Postpartumblödningar med blodtransfusioner har ökat

img Carita Sturesson, Läkartidningen / 16 Mar 2021  

Runt om i världen avlider varje dag fler än 800 kvinnor i samband med graviditet och förlossning. Blödning är den vanligaste orsaken och står för en fjärdedel av den totala mödramortaliteten [1]. I Sverige avlider 4-5 kvinnor per 100 000 förlossningar, och under perioden 2007-2017 rapporterades stor blödning som den tredje vanligaste direkta dödsorsaken i samband med graviditet [2]. Blodtransfusion och tillgång till blod vid förlossning kan vara livräddande, men är inte en självklarhet i alla länder. Den första lyckade blodtransfusionen utfördes i London år 1825 av obstetrikern James Blundell till en kvinna med livshotande postpartumblödning [3].

Informationssatsning om endometrios

img Carita Sturesson, Socialstyrelsen / 09 Mar 2021  

Cirka var 10 menstruerande kvinna uppskattas att ha endometrios. Det vanligaste symtomet är svår mensvärk och det kan ta upp till flera år innan en patient får sin diagnos och relevant behandling. Det är därför av stor vikt att höja kunskapen inom området så att fler snabbare får rätt hjälp. I kontakten med hälso- och sjukvården pekar vi på vilka olika former av kunskapsstöd som finns. Vi har till exempel en webbutbildning, foldrar och filmer att visa i väntrum. Men här finns även den nationella riktlinjen om vård vid endometrios och Försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Budskapet i kampanjen är "Mycket mensvärk är inte ok!

Vårdförbundet på Internationella kvinnodagen: Självklart ska kvinnor bestämma om sin reproduktion och sin kropp

img Carita Sturesson, News Powered by Cision / 08 Mar 2021  

För Vårdförbundets barnmorskor är kvinnors rätt att själva besluta om sin reproduktion ett grundfundament och en fråga om jämställdhet, som tyvärr behöver vaktas trots att vi lever i ett av världens mest progressiva länder. Det finns en stark uppslutning bakom svensk abortlagstiftning, men de senaste årens politiska debatt om abortfrågor visar att vi måste fortsätta påminna om kvinnans rätt att bestämma över sin kropp. På internationella kvinnodagen står Vårdförbundet därför upp mot de krafter som försöker linda in aborten i samhällsmoralism där kvinnan görs till mördare , där tidsgränserna för abort ifrågasätts eller där det felaktigt framställs att barnmorskeskrået vill ha rätt att vägra utföra abort (s.k.

Unik studie: Nyfött barn fick covid-19 redan i mammans mage

img Carita Sturesson, Mynewsdesk / 05 Mar 2021  

Ett barn som föddes på Skånes universitetssjukhus förra året testade positivt för covid-19. En studie av fallet slår nu fast att barnet smittades redan i mammans mage. Bara i ett fåtal tidigare fall i världen har detta kunnat bekräftas och den nya studien ger svar på flera viktiga frågor om hur mamma och barn kan påverkas av infektionen. Studien publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Obstetrics & Gynaecology.- I vår studie har vi kunnat utesluta att barnet smittats utanför mammans mage.

 
img

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som driver fackliga frågor för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Förbundet har cirka 115 000 medlemmar, varav drygt 90 000 är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad, säker och nära vård samt en jämlik hälsa

Vill du inte längre få nyhetsbrev från Vårdförbundet? Avregistrera dig här »