• Värvningserbjudandet gäller för befintliga medlemmar som värvar yrkesverksamma  barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor eller sjuksköterskor fram till den 31 maj 2024.
  • Erbjudandet gäller även dig som studerar till någon av ovanstående yrken fram till och med 31 maj 2024.
  • Det är inte tillåtet att värva sig själv.
  • Som befintlig medlem får du värva hur många nya medlemmar du vill.
  • Du som värvar får ett presentkort från Sverigechecken (värde 200 kr) per värvad medlem.
  • Du som blir värvad får ett presentkort från Sverigechecken (värde 200 kr).
  • Personnumret på den som värvar måste finnas med på ansökan för att det ska framgå vem som värvat den nya medlemmen.
  • Erbjudandet gäller ej för anställda inom Vårdförbundet.
  • Presentkorten från Sverigechecken skickas ut som sms till det nummer som registreras i ansökan och till det nummer som är registrerat hos befintlig medlem, senast en månad efter inträde.