När du blir medlem i Vårdförbundet

Bli en del av ett starkt och växande yrkes- och fackförbund med 114 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Vi jobbar för en personcentrerad nära vård och ett hållbart yrkesliv. Tillsammans utvecklar vi yrke, villkor och vård. Välkommen att vara med!

Se alla förmåner för studenter